logo Miastkowo  
Dostępność

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Miastkowo na lata 2022-2024


Lp.

Planowane działania

Realizujący zadanie

Sposób realizacji

Termin

 

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności: architektonicznej,cyfrowej i informacyjno -komunikacyjnej

 

Koordynator ds. dostępności we współpracy  z pracownikami Urzędu

Obsługa klienta:

1) utworzenie miejsca obsługi klienta na parterze zaraz za wejściem do budynku( w wiatrołapie).

2) oznaczenie schodów prowadzących do budynku kontrastową taśmą, co najmniej pierwszy i ostatni stopień.

3) zainstalowanie przycisku do systemu przyzywowego oraz oznaczenie piktogramem ON.

4) oznaczyć kontrastową taśmą klamkę od wewnątrz oraz na zewnątrz w drzwiach w wiatrołapie prowadzących do urzędu.

5) zastosowanie tablicy informacyjnej przy punkcie obsługi ON, gdzie wszystkie informacje będą zapisane czcionką bezszeryfową
i powiększoną.

6) umieszczanie informacji dotyczących udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, jakie posiada urząd oraz sposobu kontaktowania się osób niepełnosprawnych z urzędem na tablicy informacyjnej.

7) zapewnienie pracownika urzędu odpowiednio przeszkolonego w temacie obsługi osób niepełnosprawnych.

8) montaż pętli indukcyjnej przenośnej.

Obsługa interesantów przez telefon:

1) stworzenie listy spraw urzędowych możliwych do załatwienia przez telefon.

2) wprowadzenie standardów obsługi osób z niepełnosprawnością (savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością).

Obsługa interesantów przez pocztę elektroniczną

1) stworzenie listy spraw urzędowych możliwych do załatwienia przez pocztę elektroniczną.

2) przeszkolenie pracowników z netykiety, czyli reguł i zasad komunikacji poprzez pocztę internetową.

2) zapewnienie programu do generowania dostępnych plików, np. LibreOffice Writer lub MS Word od 2007.

 

Komunikacja alternatywna

 

1) stworzenie listy możliwych alternatywnych kanałów komunikacji.
2) utworzenie miejsca obsługi klienta na parterze.

3) wprowadzenie standardów obsługi przez Internet, komunikatory internetowe, pocztę elektroniczną, komunikację audiowizualną.
4) wdrożenie i przeszkolenie pracowników z netykiety, czyli reguł i zasad komunikacji poprzez pocztę internetową.
5) zapewnienie możliwości korzystania:
· tłumacza Polskiego Języka Migowego;
· tłumacza Systemu Językowo-Migowego;
· komunikacji z osobami głuchoniewidomymi (SKOGN);
· komunikacji w języku obcym.

Informacje w BIP

1) umieszczanie dokumentów spełniających standardy dostępności.

realizacja w całym okresie działania

 

Określenie możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Koordynator ds. dostępności we współpracy z pracownikami Urzędu

Ustalenie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w szczególności:

1) z Funduszu Dostępności
2) z Funduszy Unijnych,
3) z dotacji celowych z budżetu Państwa
4) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

realizacja w całym okresie działania

 

Opracowanie procedur, wzorów dokumentów dostępnych cyfrowo

Koordynator ds. dostępności we współpracy z pracownikami Urzędu

Opracowanie dokumentów, opracowanie instrukcji dla urzędników, szkolenie w zakresie stosowania.

realizacja w całym okresie działania

 

 

Opracował:                                                                                                                                            Zatwierdził:

Koordynator ds. dostępnościInformacje wytworzył(a) :Agnieszka Skupska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2022-01-14 07:59
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2022-01-14 07:59
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 508