logo Miastkowo  
Jednostki Organizacyjne Kultura

Rejestr Instytucji Kultury


Rejestr Instytucji Kultury prowadzony jest na podstawie art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 1991 nr 114 poz. 493., Dz. U. 2012 poz. 406).
 
Wpisowi do rejestru podlegają z urzędu instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miastkowo. Dla każdej instytucji prowadzona jest odrębna księga rejestrowa.
Rejestr udostępniany jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy. Informacje zawarte w rejestrze udostępniane są także w formie  papierowej, na wniosek zainteresowanego, stosownie do zasad określonych przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.  z późn. zm.).
 
Możliwość uzyskania informacji:
Urząd Gminy Miastkowo,
ul. Łomżyńsk 32, 18-413 Miastkowo,
pok. 18 I p., tel. 86 217 48 29 w godzinach 7:15 - 15:15
Załącznikipobrań
file typ Rejestr Instytucji Kultury Gminy Miastkowo 19,5 KB 406

Informacje wytworzył(a) :Dorota Prytuła
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-06-21 10:51
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-06-21 10:51
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2012-06-21 10:51
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 1258