logo Miastkowo  
Jednostki Organizacyjne Kultura

Gminny Ośrodek Kultury w Miastkowie


Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury - Pani Małgorzata Korytkowska
18 - 413 Miastkowo ul. Łomżyńska 25/1 tel. 86 217 44 99
Gminny Ośrodek Kultury w Miastkowie jest nowpowstałą instytucją samorządową – działa od 15 czerwca 2002r. Podstawowym celem działalności GOK jest upowszechnienie sztuki, kultury, wiedzy oraz rekreacji. Działalność GOK służy społeczności lokalnej, rozwija zainteresowania mieszkańców, nawiązuje do ważnych wydarzeń historycznych. Przy GOK działa Koło Gospodyń Wiejskich. Panie angażują się w prawie każdą działalność kulturalną. Pokazują swoje zdolności kulinarne -zorganizowały degustację napojów bezalkoholowych i potraw kuchni domowej. Utworzyły zespół śpiewany. Spotykają się 2 razy w tygodniu by wspólnie pośpiewać, porozmawiać o tradycjach i zwyczajach. Działalność Koła Muzycznego nie ogranicza się tylko do Pań z Koła Gospodyń, na spotkania i śpiewy przychodzi również młodzież. W GOK organizowane są środowiskowe imprezy kulturalno – rozrywkowe, takie jak: “Zabawa z cyganami”, “Majówka”, “Dożynki” itp. Obok Koła muzycznego działa Koło plastyczne. Organizowane są wystawy plastyczne, między innymi rodzimych artystów. Prócz artystów plastyków w Gminie Miastkowo, spotyka się również artystów rzeźbiarzy, sporo kobiet zajmuje się haftem. W miejscowości Czartoria większość ludzi żyje z rzemiosła ludowego, hafty, wyroby ze słomy, rzeźba. Kolejnym Kołem, które rozwija swoją działalność w GOK jest Koło teatralne. Wielu młodych ludzi rozwija swoje zainteresowania aktorskie. Organizują przedstawienia teatralne: “Moralność Pani Dulskiej”, “Wesele”, “Śluby Panieńskie”. Przy GOK działa Gminne Centrum Informacji, którego podstawowym celem jest zaznajamianie ludności z obsługą komputera i dostępem do informacji za pośrednictwem internetu. Prowadzone są szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera dla bezrobotnych z Gminy Miastkowo.

Koncepcja działania i rozwoju Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie

Gminny Ośrodek Kultury w Miastkowie jest instytucją samorządową. Działa w oparciu o statut nadany uchwałą Rady Gminy Podstawowym celem działalności GOK. jest upowszechnianie sztuki, kultury, wiedzy oraz rekreacji. Działalność GOK ma służyć społeczności lokalnej, rozwijać zainteresowania mieszkańców, nawiązywać do ważnych wydarzeń historycznych. W zależności od potrzeb i zainteresowań mieszkańców gminy, do podstawowych zadań GOK można zaliczyć: 1. Popularyzację form i metod upowszechniania sztuki, kultury i wiedzy w dziedzinie teatru, muzyki, tańca, plastyki, fotografii itp.:

 • Poszukiwanie talentów w zakresie muzyki, tańca, rzemiosła artystycznego, twórczości poetyckiej, malarskiej itp.
 • Tworzenie kółek zainteresowań, np. kółko literackie, plastyczne, czy muzyczne.
 • Organizowanie kursów np. tańca, językowych, komputerowych czy zawodowych, jak: samochodowe BHP, fryzjerskie itp. (w zależności od zapotrzebowania).
 • Organizowanie przeglądów teatralnych, konkursów piosenki, np. religijnej, harcerskiej itp.
 • Organizowanie koncertów gwiazd polskiej estrady-
 • Organizowanie wystaw prac malarskich, rzeźbiarskich, publikowanie twórczości poetyckiej, tj. utworzenie małej galerii (kącika twórczości regionalnej) bądź sprowadzanie wystaw z innych ośrodków kultury).
 • Umożliwienie mieszkańcom Gminy nawiązywanie kontaktów za pomocą sieci internetowej.

2. Pomoc amatorom w doborze repertuaru, w pracy warsztatowej, wymiana doświadczeń między zespołami.

 • Dożynki Gminne powiązane z Mszą św. polową i konkursem na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
 • Zakłada się zorganizowanie jednej imprezy, pokazu na miesiąc, i tak np.:
 • Z okazji Dnia Dziecka — uroczysty apel, wyróżnienia.
 • Z okazji Święta Odzyskania Niepodległości - odczyt; złożenie hołdu na grobie nieznanego żołnierza.
 • Z okazji Świąt Bożego Narodzenia — choinka, wystawienie jasełek.
 • Z okazji Świąt Wielkanocy - wystawę, konkurs na najpiękniejsze pisanki,
 • Odczyty na rocznicę powstań i rewolucji.
 • Konkursy, zawody związane z dniem strażaka, dniem harcerstwa.
Ponadto istnieje możliwość zorganizowania (w miarę potrzeb):
 • spotkań psychologicznych,
 • badań lekarskich tj. Rtg, badanie wzroku czy mammografia,
 • spotkań AA, samotnych matek itp.,
 • wykładów z zakresu przeciwdziałania narkomanii, AIDS,
 • wykładów dotyczących alergii i częstych chorób wieku dziecięcego,
 • spotkań dla bezrobotnych poszukujących pracy, wyjście im naprzeciw poprzez przedstawienie różnych form poszukiwania pracy, np. poprzez Internet, zajęcia praktyczne z zakresu redagowania pism, życiorysów, listów motywacyjnych (z możliwością sporządzenia i wydruku w GOK),
 • organizowanie spotkań i wykładów dla rolników, upowszechniających wiedzę z zakresu techniki rolniczej oraz podejmujących zagadnienia związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej.

3.Współdziałanie z zawodowymi instytucjami, organizacjami upowszechniającymi sztukę i społecznymi ruchami artystycznymi oraz nawiązywanie kontaktów z teatrami, muzeami, filharmonią. 4. Gromadzenie informacji i dokumentacji dotyczącej poszczególnych twórców.

5. Współdziałanie z oświatowymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami i inicjowanie z oświaty przedsięwzięć w dziedzinie edukacji kulturalnej. 6. Utrzymywanie stałych kontaktów z instytucjami artystycznymi. 7. Utrzymywanie stałych kontaktów ze szkołami i ośrodkami kultury. 8. Prowadzenie działalności oświatowej na terenie gminy, tj. prelekcji, odczytów, pogadanek itp. 9. Utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami masowego przekazu w celu propagowania inicjatyw kulturalnych, tj. gazeta, radio, telewizja. 10.Upowszechnianie form wypoczynku i rozrywki poprzez organizowanie wycieczek, rajdów, festynów itp. 11 .Prowadzenie kawiarenki. 12.Gry i zabawy rozrywkowe

 • Wieczorki towarzyskie (klub młodych, klub seniora, Sybiraków, kombatantów).
 • Gry tenisowe, bilardowe, szachowe itp.

13.Troska o miejsca pamięci narodowej jako zadanie główne GOK – dbałość o miejsca upamiętniające pamięć pomordowanych za naszą wolność i niepodległość. 14.Sporządzenie kalendarza wydarzeń kulturalnych. a) Zakłada się zorganizowanie kilku większych imprez w roku z udziałem zaproszonych gości, np. władz powiatowych tj.:

 • „Majówka" powiązana z Mszą św. polową i odczytem z okazji święta narodowego.
 • Dni Kultury Miastkowa.

Rozwój GOK uzależniony jest od posiadanych środków finansowych. Pożądane byłoby przywrócenie do stanu używalności ośrodka wypoczynkowego w Czartorii. W dzisiejszych czasach wielu ludzi marzy o wypoczynku na wsi: piękny krajobraz, świeże powietrze, dobrze wyposażony i wypromowany ośrodek mógłby przyciągać turystów, a zatem byłoby to dodatkowe źródło korzyści zarówno dla mieszkańców Czartom (możliwość zarobkowania), jak i gminy (wpływy z najmu np. na konferencje, wpływy z organizowanych wczasów).

Majątek GOK - 2016 r.
 • Środki trwałe - 277191,75 zł
 • Środki o charakterze wyposażenia- 243.079,47 zł

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-02-25 11:18
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2003-06-30 11:18
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2023-04-12 09:45
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 8417