logo Miastkowo  
Jak załatwić sprawę

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie


Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy Miastkowo, p. nr 3, tel. 217-49-35

Wymagane dokumenty
wniosek o udostępnienie informacji

Opłaty:
Opłaty szczegółowo określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2008 r. w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat (Dz. U. Nr 199, poz 1227).

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
30 dni

Inne wskazówki, uwagi:
Informacja udostępniana jest w sprawach dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, będących przedmiotem postępowania administracyjnego o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, usunięcia drzew lub krzewów oraz udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na zbieraniu, transporcie, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Treść:
Osoba zainteresowana uzyskaniem informacji o środowisku i jego ochronie składa odpowiedni wniosek. Informacja zostaje udostępniona w zakresie posiadanych dokumentów.


Informacje wytworzył(a) :Marzena Komorowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-03-21 14:12
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-03-21 14:12
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2012-03-23 14:22
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 895