logo Miastkowo  
Jak załatwić sprawę

Zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym


Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Miastkowo, p. Nr 3 (parter), tel. 217-49-35

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
1. Osoba zainteresowana zgłasza się osobiście z drukiem oświadczenia wnioskodawcy wydanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego .
2. Dowód osobisty .

Wymagane dokumenty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
1. Osoba zainteresowana zgłasza się do Urzędu Gminy z dwoma świadkami zamieszkującymi w tym czasie na terenie , na którym położone jest to gospodarstwo.
2. Dowód osobisty osoby zainteresowanej .
3. Dowody osobiste świadków .
4. Legitymacje emeryta – rencisty lub odcinki emerytury – renty do wglądu.
5. Zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego w Łomży o istnieniu gospodarstwa rolnego w danym okresie .

Gdzie odebrać formularze:
nie ma gotowych formularzy

Opłaty:
Brak opłat.

Tryb odwoławczy:
nie służy odwołanie

Inne wskazówki, uwagi:
1. Świadkowie powinni mieć świadomość odpowiedzialności karnej w razie składania fałszywych zeznań .
2. Oświadczenie wnioskodawcy , jak i zeznania świadków odbiera się osobiście w Urzędzie Gminy ( pokój Nr 3 ) bezpośrednio po sporządzeniu zeznań .

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy ( Dz.U Nr 54, poz.310 ).


Informacje wytworzył(a) :Marzena Komorowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-03-21 14:15
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-03-21 14:15
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2012-03-23 14:24
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 1033