logo Miastkowo  
Jak załatwić sprawę

Udzielanie ulg uznaniowych w zobowiązaniach pieniężnych, umorzeń i odroczeń w podatkach i opłatach lokalnych


Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, pokój nr 13, tel. (086)217-48-67 , Wydział Finansowy

Wymagane dokumenty
- wniosek o przyznanie ulgi z uzasadnieniem


- zaświadczenia potwierdzające sytuację ekonomiczną podatnika oraz okoliczności podane we wniosku


- w przypadku podatnika przedsiębiorcy - informacja o pomocy publicznej otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku

Gdzie odebrać formularze:
brak formularzy

Opłaty:
nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
do 30 dni

Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Wójta Gminy, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Informacje wytworzył(a) :Halina Kuczyńska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-03-21 14:50
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-03-21 14:50
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 851