logo Miastkowo  
Jak załatwić sprawę

Udzielanie ulgi ustawowej w podatku rolnym z tytułu prowadzenia inwestycji


Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, pokój nr 13, tel. (086)217-48-67 , Wydział Finansowy

Wymagane dokumenty
- wniosek o udzielenie ulgi
- zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych (kosztorys inwestycji)
- oryginały rachunków lub ich potwierdzone odpisy dokumentujące poniesione nakłady na robociznę fachową, materiały i urządzenia

Warunkiem do skorzystania z ulgi jest rozpoczęcie wykorzystywania budynku lub innych urządzeń zgodnie z przeznaczeniem.

Opłaty:
nie podlega opłacie skarbowej

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
do 30 dni

Tryb odwoławczy:
stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Wójta Gminy, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:
Przy spełnieniu ustawowych warunków wnioskodawca otrzymuje decyzję o przyznaniu ulgi w wysokości 25% poniesionych nakładów, udokumentowanych poprzez złożone rachunki.


Informacje wytworzył(a) :Halina Kuczyńska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-03-21 14:52
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-03-21 14:52
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 775