logo Miastkowo  
Jak załatwić sprawę

Udzielanie ulgi ustawowej w podatku rolnym z tytułu odbywania służby wojskowej


Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32,pokój nr 13, tel.(086)21-48-67, Wydział Finansowy

Wymagane dokumenty
- wniosek o przyznanie ulgi z dołączonym poświadczeniem o zameldowaniu
- zaświadczenie z jednostki wojskowej o odbywaniu zasadniczej służby wojskowej

Opłaty:
Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
do 30 dni

Tryb odwoławczy:
stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Wójta Gminy, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:
Przy spełnieniu ustawowych warunków do otrzymania ulgi wnioskodawca otrzymuje decyzję o jej przyznaniu.


Informacje wytworzył(a) :Halina Kuczyńska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-03-21 14:53
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-03-21 14:53
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 774