logo Miastkowo  
Jak załatwić sprawę

Zaświadczenie stwierdzające zdolność prawną do zawarcia małżeństwa za granicą


Miejsce załatwienia sprawy

USC w Miastkowie
ul. Łomżyńska 32 , pokój Nr 5
tel. 86 217 42 19

Wymagane dokumenty
Osoba zainteresowana składając podanie o wydanie zaświadczenia powinna do niego dołączyć:

  • odpis skrócony aktu urodzenia,
  • dowód ustania poprzedniego małżeństwa, jeżeli wcześniej pozostawała w związku małżeńskim,
  • pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Opłaty:

  • zaświadczenie - 38 zł
Inne wskazówki, uwagi:
  • Zaświadczenie wydaje kierownik USC miejsca zamieszkania osoby, której zaświadczenie dotyczy.
  • Zaświadczenie traci moc po upływie trzech miesięcy od dnia jego wydania

Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Ciecierska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-04-06 09:42
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-04-06 09:42
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 871