logo Miastkowo  
Jak załatwić sprawę

Zawarcie małżeństwa przed osobą duchowną


Miejsce załatwienia sprawy

USC w Miastkowie
ul. Łomżyńska 32 pok. 5
tel. 86 217 42 19

Wymagane dokumenty
Do wydania zaświadczenia osoby powinny złożyć:

  • podanie,
  • odpisy skrócone aktów urodzenia,
  • dowody ustania poprzedniego małżeństwa, jeżeli uprzednio pozostawały w związku małżeńskim.
  • dowody osobiste.

Opłaty:

  • sporządzenie aktu małżeństwa: 84,00 zł.

Inne wskazówki, uwagi:
Kierownik USC wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

  • Zaświadczenie wydaje kierownik USC miejsca zamieszkania jednej z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo.
  • Zaświadczenie traci moc po upływie trzech miesięcy od dnia jego wydania.

 


Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Ciecierska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-04-06 09:44
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-04-06 09:44
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 858