logo Miastkowo  
Jak załatwić sprawę

Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC


Miejsce załatwienia sprawy

USC w Miastkowieul. Łomżyńska 32 , pokój Nr 5
tel. 86 217 42 19

Wymagane dokumenty
Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo są obowiązane:

  • przedstawić dokument stwierdzający tożsamość oraz złożyć odpis skrócony aktu urodzenia, a także dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli pozostawała poprzednio w związku małżeńskim,
  • złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
  • Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo dodatkowo obowiązany jest złożyć dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego.

Opłaty:

  • Sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł.

Inne wskazówki, uwagi:
Zawarcie małżeństwa następuje w USC wybranym przez osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński.


Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Ciecierska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-04-06 09:47
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-04-06 09:47
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 794