logo Miastkowo  
Jak załatwić sprawę

Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego


Miejsce załatwienia sprawy
USC w Miastkowie
ul. Łomżyńska 32 , pokój Nr 5
tel. 86 217 42 19

Wymagane dokumenty

Gdzie odebrać formularze:
Odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczeń

  • odpisu zupełnego
  • odpisu skróconego
  • zaświadczeń
  • zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku,
  • zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego

można odebrać w pok. 5

Opłaty:

  • odpis zupełny - 33 zł
  • odpis skrócony - 22 zł
  • zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku – 26,- zł
  • zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego – 26,-zł

 

Inne wskazówki, uwagi:
Odpisy oraz zaświadczenia wydaje się na wniosek osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego. Mogą być również wydane na wniosek osób, które wykażą w tym udokumentowany interes prawny.

Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Ciecierska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-04-06 10:02
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-04-06 10:02
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 891