logo Miastkowo  
Jak załatwić sprawę

Nadawanie numerów ewidencyjnych PESEL


Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Miastkowo,
ul. Łomżyńska 32, pokój nr 5,
tel. 86 217 42 19

Wymagane dokumenty

  • odpis skrócony aktu urodzenia
  • dokument tożsamości

 

Opłaty:
brak opłat

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
do 30 dni

Treść:
Po otrzymaniu odpisu aktu urodzenia noworodka, w celu zameldowania na pobyt stały pod adresem matki, Urząd Gminy powiadamia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Departament Rozwoju Informatyki i Systemu Rejestrów Państwowych w Warszawie, które nadaje numer ewidencyjny PESEL.

Osoby dorosłe i powracające z zagranicy nieposiadające numeru ewidencyjnego zgłaszają wniosek w Urzędzie Gminy, który zostaje przesłany również do wyżej wymienionego Ministerstwa w powyższym celu.

Ministerstwo nadaje numer ewidencyjny i powiadamia tutejszy Urząd.

Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Ciecierska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-04-06 10:21
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-04-06 10:21
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 882