logo Miastkowo  
Jak załatwić sprawę

Decyzja o wymeldowaniu


Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Stanu Cywilnego w Miastkowie
ul. Łomżyńska 32, pokój nr 5
tel. 86 217 42 19

Wymagane dokumenty
Podanie o wymeldowanie napisane przez osobę wnoszącą / właściciela , najemcę lokalu , głównego lokatora /. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu

  • akt notarialny,
  • wyciąg z księgi wieczystej (nieruchomości , lokale własnościowe ),
  • decyzja o przydziale lokalu ( tryb decyzji obowiązywał do lipca 1994 r. ),
  • umowa najmu (w oryginale do wglądu).

Gdzie odebrać formularze:
Brak ustalonego wniosku

Opłaty:
Decyzja o wymeldowaniu - 10 zł

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
1 do 2 miesięcy, sprawy szczególnie skomplikowane powyżej 2 miesięcy ( gdy trzeba wyznaczyć kuratora dla osoby nieobecnej).

Tryb odwoławczy:
Odwołanie składa się do Wojewody Podlaskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo . Odwołanie składa się w kancelarii ogólnej budynku Urzędu Gminy .

Inne wskazówki, uwagi:
Podanie powinno zawierać informacje o tym: kogo wymeldować ,z jakiego adresu, od kiedy nie zamieszkuje (uzasadnienie przyczyn żądania wymeldowania), aktualny adres pobytu osoby, która ma być wymeldowana (jeśli jest znany).

Podstawa prawna:

  • Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10.04.1974r. – tekst jednolity Dz .U. Nr 87 poz. 960 z 2001 r.,
  • ustawa o opłacie skarbowej z dnia 09.09.2000r. – Dz U z 2000r. Nr. 86 poz. 960 z późn zm.
  • Kodeks Postępowania Administracyjnego – tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r.

Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Ciecierska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-04-06 10:28
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-04-06 10:28
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 836