logo Miastkowo  
Jak załatwić sprawę

Meldowanie na pobyt stały i czasowy


Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Stanu Cywilnego w Miastkowie
ul. Łomżyńska 32, pokój nr 5
tel. 86 217 42 19

Wymagane dokumenty

  1. Dowód osobisty,
  2. Odpis aktu urodzenia dla osób niepełnoletnich,
  3. Zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego,
  4. Druk „Zgłoszenie pobytu stałego ” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego ponad 3 miesiące ” zawierający potwierdzenie faktu pobytu.

Gdzie odebrać formularze:
Druki „Zgłoszenie pobytu stałego ” ,”Zgłoszenie pobytu czasowego ponad 3 miesiące” można otrzymać w pokoju nr 5

Opłaty:
Czynności meldunkowe nie podlegają opłacie skarbowej . W przypadku zameldowania na pobyt czasowy do 3 miesięcy , jeżeli interesant życzy sobie poświadczenie zameldowania opłata skarbowa wynosi 17 zł. Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Gminy lub przelać na rachunek gminy.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Niezwłocznie po zgłoszeniu się do Urzędu Stanu Cywilnego.

Tryb odwoławczy:
Nie występuje.

Inne wskazówki, uwagi:
Przy wykonywaniu czynności zameldowania wymagana jest obecność osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu z oryginałem właściwego dokumentu do wglądu akt notarialny , wyciąg z księgi wieczystej , decyzja o przydziale (tryb decyzji obowiązywał do lipca 1994 r. ), umowa najmu.


Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Ciecierska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-04-06 10:31
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-04-06 10:31
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2013-05-28 15:07
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 1030