logo Miastkowo  
Jak załatwić sprawę

Wymeldowanie


Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Stanu Cywilnego w Miastkowie
ul. Łomżyńska 32, pokój nr 5
tel. 86 217 42 19

Wymagane dokumenty

  1. Wypełniony druk “Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego” lub “Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego”,
  2. Dowód osobisty,
  3. Osoby niepełnoletnie – odpis aktu urodzenia

Gdzie odebrać formularze:
druki :

  • ”Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego”,
  • “Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego”

można odebrać w pokoju nr 5

Opłaty:
Brak opłat.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Niezwłocznie - po zgłoszeniu się do Urzędu Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy:
Nie występuje.

Inne wskazówki, uwagi:
Jeżeli osoba nie może przyjść osobiście aby się wymeldować – udziela pełnomocnictwa notarialnego, a jeśli przebywa za granicą – pełnomocnictwa konsularnego lub notarialnego

Podstawa prawna:

  • Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10.04.1974r. – tekst jednolity Dz. U. Nr 87 poz. 960 z 2001 r.

Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Ciecierska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-04-06 10:35
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-04-06 10:35
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2013-05-28 15:08
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 844