logo Miastkowo  
Rada Gminy Komisje Rady

Komisja Rewizyjna - VIII kadencji


Skład komisji
Przewodniczący Komisji:
  • Wilk Bożena

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji:

  • Zajączkowska Danuta
 
Członkowie:
  • Zaremba Patrycja
Zakres działania komisji

§ 4 załącznika Nr 3 do Statutu Gminy Miastkowo, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXI/176/2018 Rady Gminy Miastkowo z dnia 27 września 2018 r.

㤠4. 1. Komisja Rewizyjna wykonuje zadania kontrolne na zlecenie Rady, w zakresie i formie wskazanej w uchwale Rady.

2. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy pod względem:

1) legalności,

2) rzetelności,

3) gospodarności,

4) celowości,

5) zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym

3. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu gminy”.


Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-12-07 13:42
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-12-07 13:42
Ostatnia zmiana :Agnieszka Dulewicz2024-01-25 11:35
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 1280