logo Miastkowo  
Protokoły kontroli Kontrole zewnętrzne

Kontrola Urzędu Gminy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku, Wydział Kontroli Płatników Składek Referat w Zambrowie


Kontrolę przeprowadzono w okresie od 8 do 15 grudnia 2009 r.
Zakres kontroli:
  1. Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
  2. Ustalenie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, oraz sprawdzanie prawidłowości obliczania przez płatników składek kwot wyrównań zasiłków oraz odsetek od kwot tych wyrównań i ich rozliczanie w ciężar składek na ubezpieczenie społeczne w wyniku realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r.
  3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków wniosków świadczenia emerytalne i rentowe.
  4. Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Dokumentacja z kontroli udostępniana jest na wniosek w pok. Nr 10, w godzinach pracy Urzędu Gminy

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-06-02 15:26
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-06-02 15:26
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 1380