logo Miastkowo  
Protokoły kontroli Kontrole zewnętrzne

Kontrola koordynowana w Urzędzie Gminy przeprowadzona przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku


W dniach 1 i 3 lutego 2010 r. zespół kontrolny  Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadził kontrolę koordynowano w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa w okresie od 01.01-31.12.2009 roku na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dofinansowanie własnych zadań gminy z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego- pod względem zgodności z przeznaczeniem i wysokością oraz prawidłowości realizacji dochodów budżetu państwa w związku z wykonywaniem zadań zleconych.

Dokumentacja z kontroli udostępniana jest na wniosek w pok. Nr 10, w godzinach pracy Urzędu GminyWprowadził(a) :Marcin Łuba2010-06-02 15:26
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-06-02 15:26
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 1465