logo Miastkowo  
Protokoły kontroli Kontrole zewnętrzne

Kontrola kompleksowa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miastkowie  przeprowadzona przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku


W dniach 23, 27 kwietnia i 7 maja 2010 r. zespół kontrolny Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadził kontrolę kompleksową w zakresie realizacji zadań własnych  gminy oraz zadań zleconych przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej w okresie od 01.04.2009 r. do 31.03.2010 r. Celem kontroli była ocena realizacji zadań własnych gminy oraz zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r.(dz.U. z 2009 r. Nr 175,poz. 1362 z póź zm.).

Dokumentacja z kontroli udostępniana jest na wniosek w pok. Nr 2, w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-06-09 12:49
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-06-09 12:49
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 1471