logo Miastkowo  
Protokoły kontroli Kontrole zewnętrzne

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustaw


W dniach 28 i 29 listopada 2013 r. inspektorzy wojewódzcy na podstawie upoważnienia Wojewody Podlaskiego przeprowadzili kontrolę w Urzędzie Gminy Miastkowo.

Przedmiotem kontroli była realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z następujących ustaw:

- z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

- z dnia 27 lipca 2011 r., Prawo o ustroju sądów powszechnych,

- z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat,

- z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej.

Dokumentacja z kontroli udostępniana jest na wniosek w pok. Nr 10, w godzinach pracy Urzędu Gminy


Informacje wytworzył(a) :Janina Cwalina
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-11-17 11:35
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-11-17 11:35
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 1486