logo Miastkowo  
Protokoły kontroli Kontrole zewnętrzne

Ocena prawidłowości realizacji zadań


6 października 2014 r. pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadzili kontrolę w Urzędzie Stanu Cywilnego w Miastkowie.

Temat kontroli:

Ocena prawidłowości realizacji zadań określonych ustawą z dnia 29 września 1986 r. –Prawo o aktach stanu cywilnego, rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów, ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska.

Kontroli podlegał okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Dokumentacja z kontroli udostępniana jest na wniosek w pok. Nr 10, w godzinach pracy Urzędu Gminy.


Informacje wytworzył(a) :Janina Cwalina
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-11-17 11:43
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-11-17 11:43
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 1486