logo Miastkowo  
Protokoły kontroli Kontrole zewnętrzne

Kontrola gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy Miastkowo za 2014 r. i inne wybrane okresy


W dniach od  19 marca do 20 maja 2015 r.  inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży przeprowadzili kompleksowo kontrolę gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy Miastkowo za 2014 r. i inne wybrane okresy.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

I. Ustalenia ogólno-organizacyjne.

II. Księgowość i sprawozdawczość budżetowa.

III. Gospodarka pieniężna.

IV. Uchwała budżetowa i jej zmiany.

V. Wykonanie budżetu:

1. Dochody budżetowe,

2. Wydatki budżetowe:

a) wydatki bieżące,

b) wydatki inwestycyjne.

VI. Mienie komunalne.

VII. Rozliczenia finansowe jednostki samorządu terytorialnego i jej jednostkami organizacyjnymi.

VIII. Zadania zlecone i realizowane w ramach porozumienia.

IX. Rozliczenia finansowe z jednostkami organizacyjnymi.

X. Wykonanie zaleceń   pokontrolnych..

 

Dokumentacja z kontroli udostępniana jest na wniosek w pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu Gminy.


Zalecenia pokontrolne


Informacje wytworzył(a) :Janina Cwalina
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-11-17 11:45
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-11-17 11:45
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 1546