logo Miastkowo  
Protokoły kontroli Kontrole zewnętrzne

ARCHIWUM: Kontrole zewnętrzneKontrola ewidencji ludności Urzędu Gminy Miastkowo w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców.

12.12.2008 r. 09:20

Kontrola doraźna w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu wydawania dowodów osobistych (SOO).

12.12.2008 r. 08:50

Kontrola problemowa - aktualizacja stanu faktycznego i prawnego nieruchomości

12.12.2008 r. 08:31

Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Miastkowo - świadczenia rodzinne

05.09.2008 r. 12:32

Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Miastkowie

02.09.2008 r. 13:15

Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Gminy

02.09.2008 r. 13:08

Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Miastkowo- realizacja zaliczki alimentacyjnej

01.09.2008 r. 07:52

Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Miastkowo- ewidencja, obrót i magazynowanie sprzętu OC.

01.09.2008 r. 07:45

Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy.

09.05.2008 r. 10:28

Kontrola problemowa - nabór kandydatów, przeprowadzona w Urzędzie Gminy Miastkowo

09.05.2008 r. 10:23

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy Miastkowo

09.05.2008 r. 09:00

Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Miastkowo - nadzór nad stanem grobów i cmentarzy wojennych

09.05.2007 r. 13:00

Kontrola w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miastkowie

09.05.2007 r. 12:00

Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Miastkowo - zagadnienia obronne

09.05.2007 r. 09:56

Kontrola w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miastkowie

10.10.2006 r. 10:27