logo Miastkowo  
Protokoły kontroli Kontrole zewnętrzne

Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako płatnika składek


W dniach 6 listopada 2014 r. – 17 listopada 2015 r. inspektor kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził kontrolę Urzędu Gminy Miastkowo jako płatnika składek.

Zakres kontroli:

  1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
  2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
  3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
  4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych.

Dokumentacja z kontroli udostępniana jest na wniosek w pok. Nr 10, w godzinach pracy Urzędu Gminy.


Informacje wytworzył(a) :Janina Cwalina
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-11-17 11:44
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-11-17 11:44
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 1384