logo Miastkowo  
Organizacje pozarządowe Wyniki konkursów

Ogłoszenie wyniku konkursu - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym


Wójt Gminy Miastkowo informuje, że dnia 14 maja 2015 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, tytuł zadania: kolonie letnie z realizacja programów profilaktycznych. Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Termin składania ofert został określony do dnia 5 czerwca 2015 roku do godz. 1500.

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Miastkowie ul. Łomżyńska 4. Oferta spełniła wymagania określone w ogłoszeniu i została wybrana do realizacji zadania publicznego.

Komisja stwierdziła, że Parafia Rzymsko-Katolicka w Miastkowie daje gwarancję wykonania zadania.


Wójt

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Dorota Prytuła
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2015-06-08 14:00
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2015-06-08 14:00
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 1615