logo Miastkowo  
Organizacje pozarządowe Programy współpracy

Zaproszenie do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2017 rok”


Wójt Gminy Miastkowo zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania opinii i uwag do załączonego projektu „Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2017 rok”.

Opinie i uwagi proszę przesyłać drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, na adres e-mail: oswiata.miastkowo@gmail.com lub zgłaszać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy, pok. nr 18 do dnia 18 października 2016 roku.

Informacje wytworzył(a) :Dorota Prytuła
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-10-04 13:42
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-10-04 13:42
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 1300