logo Miastkowo  
Organizacje pozarządowe Wyniki konkursów

Wyniki konsultacji w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2022 rok”


Dnia 25 sierpnia 2021 roku Wójt Gminy Miastkowo zaprosił organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach społecznych na temat projektu „Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2022 rok”.

Konsultacje społeczne odbyły się w formie pisemnej i trwały do dnia 14 września 2021 roku.

Celem konsultacji było wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów w sprawie projektu Programu.

Projekt Programu był udostępniony w siedzibie Urzędu, na stronie internetowej Urzędu Gminy Miastkowo oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miastkowo.

W podanym terminie organizacje nie zgłosiły żadnych uwag i opinii do projektu Programu.


Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Górska2021-09-15
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2021-09-15 11:02
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2021-09-15 11:02
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 345