logo Miastkowo  
Organizacje pozarządowe Wyniki konkursów

Wyniki konsultacji  w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2023 rok”


Dnia 13 września 2022 roku Wójt Gminy Miastkowo zaprosił organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach społecznych na temat projektu „Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2023 rok”.

Konsultacje społeczne odbyły się w formie pisemnej i trwały do dnia 27 września 2022 roku.

Celem konsultacji było wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów w sprawie projektu Programu.

Projekt Programu był udostępniony w siedzibie Urzędu, na stronie internetowej Urzędu Gminy Miastkowo oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miastkowo.

W podanym terminie organizacje nie zgłosiły żadnych uwag i opinii do projektu Programu.

 

 

 

 


Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Górska2022-09-29
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2022-09-29 12:26
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2022-09-29 12:26
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 398