logo Miastkowo  
Organizacje pozarządowe Programy współpracy

Wyniki konsultacj w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2012”


Dnia 3 października 2011 roku Wójt Gminy Miastkowo zaprosił organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach społecznych na temat projektu „Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2012”.

Konsultacje społeczne odbyły się w formie pisemnej i trwały od dnia 4 października 2011 roku do dnia 20 października 2011 roku.

Celem konsultacji było wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów w sprawie projektu Programu.

Projekt Programu był udostępniony w siedzibie Urzędu, na stronie internetowej Urzędu Gminy Miastkowo oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miastkowo.

Uwag do projektu Programu nie zgłoszono.


Informacje wytworzył(a) :Dorota Prytuła
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-10-24 14:23
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-10-24 14:23
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 1393