logo Miastkowo  
Organizacje pozarządowe Wyniki konkursów

Informacja z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących zmian statutów wszystkich sołectw Gminy Miastkowo


I. Przedmiot i termin przeprowadzenia konsultacji społecznych

Zgodnie z zarządzeniem Nr 9.2023 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian statutów wszystkich sołectw Gminy Miastkowo konsultacje z mieszkańcami przeprowadzono w okresie od dnia 20 lutego 2023 r. do dnia 15 marca 2023 r. Konsultacje dotyczyły zmian statutów wszystkich sołectw tj.: Chojny-Naruszczki, Czartoria, Drogoszewo, Gałkówka, Kaliszki, Korytki Leśne, Kuleszka, Kraska, Leopoldowo, Łuby-Kiertany, Łuby-Kurki, Miastkowo, Nowosiedliny, Podosie, Rydzewo, Rydzewo-Gozdy, Rybaki, Sosnowiec, Sulki, Tarnowo, Zaruzie.

 

II. Tryb i zasięg przeprowadzonych konsultacji społecznych

Konsultacje obejmowały obszar całej Gminy Miastkowo i były skierowane do mieszkańców poszczególnych sołectw. Celem konsultacji było zebranie uwag i opinii w sprawie projektów zmian statutów sołectw Gminy Miastkowo. Uwagi i opinie w formie pisemnej mieszkańcy mogli składać:

1) osobiście w pokoju nr 10 Urzędu Gminy;

2) drogą elektroniczną na adres: gmina@miastkowo.pl

3) przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo

za pośrednictwem formularza do konsultacji społecznych określonego w zarządzeniu w sprawie przeprowadzenia konsultacji.

 

III. Wyniki konsultacji społecznych

W wyznaczonym terminie od 20 lutego 2023 r. do 15 marca 2023 r. nie zostały zgłoszone żadne uwagi lub opinie dotyczące projektu uchwał.


Informacje wytworzył(a) :Dorota Prytuła2023-03-20
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2023-03-20 12:10
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2023-03-20 12:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 210