logo Miastkowo  
Praca w Urzędzie Informacje o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze – pracownik ds. dróg w Urzędzie Gminy Miastkowo


Wójt Gminy Miastkowo informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze – pracownik ds. dróg w Urzędzie Gminy Miastkowo, 18-413 Miastkowo ul. Łomżyńska 32, wybrana została Pani Martyna Kopeć zamieszkała Gałkówka.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Martyna Kopeć spełniła wszystkie wymagania niezbędne i dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze.

Przeprowadzone postępowanie konkursowe składające się z testu sprawdzającego i rozmowy kwalifikacyjnej pozwoliło zbadać przygotowanie merytoryczne kandydata do pracy na danym stanowisku.

Kandydatka wykazała się dobrą znajomością przepisów w zakresie objętym zadaniami przewidzianymi do wykonywania na stanowisku, na które aplikowała.

 

Wójt

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Dorota Prytuła2020-03-17
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2020-03-17 14:34
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2020-03-17 14:34
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 160