logo Miastkowo  
Informacje i programy Programy

ARCHIWUM: ProgramyGminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

28.03.2017 r. 15:00

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo na 2016 rok

28.03.2017 r. 14:55

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

28.03.2017 r. 14:53

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo w 2015 roku

28.03.2017 r. 14:52

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

28.03.2017 r. 14:50

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo na 2014 rok

29.07.2014 r. 10:47

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

23.04.2013 r. 15:13

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo na 2013 rok

23.04.2013 r. 15:11

Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2013-2016

03.10.2012 r. 12:29

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo

17.07.2012 r. 09:56

Program współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2012

24.01.2012 r. 11:52

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

24.01.2012 r. 11:51

Program współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2011

22.09.2011 r. 14:22

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok

22.09.2011 r. 14:20

Program opieki nad zabytkami dla Gminy Miastkowo na lata 2009-2014

18.08.2010 r. 09:02