logo Miastkowo  
Rada Gminy Sesje Online

IX Sesja Rady Gminy
Harmonogram sesji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji .
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz realizacja uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo na lata 2020 - 2025.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania jednostek budżetowych prowadzonych przez Gminę Miastkowo, które tworzą wydzielony rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2020 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2020 r.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski.

Obecność radnych na sesji:

 1. Bąkowski Rafał
 2. Brzostek Marek
 3. Brzostek Teresa
 4. Ciecierski Andrzej
 5. Grużewski Paweł
 6. Iwaniak Łukasz
 7. Kamienowski Sławomir
 8. Klimek Tomasz
 9. Lachowski Sławomir
 10. Pawelczyk Danuta
 11. Przychodzień Jan
 12. Rupacz Henryk
 13. Wilk Bożena
 14. Zajączkowska Danuta
 15. Zaremba Patrycja

Głosowania


Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej

Za
 60%
Przeciw
 26.7%
Wstrzymali się
 13.3%
Głosowanie imienne:
ZaPrzeciwWstrzymali się
 1. Brzostek Marek
 2. Ciecierski Andrzej
 3. Grużewski Paweł
 4. Kamienowski Sławomir
 5. Pawelczyk Danuta
 6. Rupacz Henryk
 7. Wilk Bożena
 8. Zajączkowska Danuta
 9. Zaremba Patrycja
 1. Iwaniak Łukasz
 2. Klimek Tomasz
 3. Lachowski Sławomir
 4. Przychodzień Jan
 1. Bąkowski Rafał
 2. Brzostek Teresa

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2020 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2025

Za
 100%
Przeciw
 -%
Wstrzymali się
 -%
Głosowanie imienne:
ZaPrzeciwWstrzymali się
 1. Bąkowski Rafał
 2. Brzostek Marek
 3. Brzostek Teresa
 4. Ciecierski Andrzej
 5. Grużewski Paweł
 6. Iwaniak Łukasz
 7. Kamienowski Sławomir
 8. Klimek Tomasz
 9. Lachowski Sławomir
 10. Pawelczyk Danuta
 11. Przychodzień Jan
 12. Rupacz Henryk
 13. Wilk Bożena
 14. Zajączkowska Danuta
 15. Zaremba Patrycja

   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2020

   Za
    100%
   Przeciw
    -%
   Wstrzymali się
    -%
   Głosowanie imienne:
   ZaPrzeciwWstrzymali się
   1. Bąkowski Rafał
   2. Brzostek Marek
   3. Brzostek Teresa
   4. Ciecierski Andrzej
   5. Grużewski Paweł
   6. Iwaniak Łukasz
   7. Kamienowski Sławomir
   8. Klimek Tomasz
   9. Lachowski Sławomir
   10. Pawelczyk Danuta
   11. Przychodzień Jan
   12. Rupacz Henryk
   13. Wilk Bożena
   14. Zajączkowska Danuta
   15. Zaremba Patrycja

     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

     Za
      100%
     Przeciw
      -%
     Wstrzymali się
      -%
     Głosowanie imienne:
     ZaPrzeciwWstrzymali się
     1. Bąkowski Rafał
     2. Brzostek Marek
     3. Brzostek Teresa
     4. Ciecierski Andrzej
     5. Grużewski Paweł
     6. Iwaniak Łukasz
     7. Kamienowski Sławomir
     8. Klimek Tomasz
     9. Lachowski Sławomir
     10. Pawelczyk Danuta
     11. Przychodzień Jan
     12. Rupacz Henryk
     13. Wilk Bożena
     14. Zajączkowska Danuta
     15. Zaremba Patrycja

       Podjęcie uchwały w sprawie wskazania jednostek budżetowych prowadzonych przez Gminę Miastkowo, które tworzą wydzielony rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia

       Za
        100%
       Przeciw
        -%
       Wstrzymali się
        -%
       Głosowanie imienne:
       ZaPrzeciwWstrzymali się
       1. Bąkowski Rafał
       2. Brzostek Marek
       3. Brzostek Teresa
       4. Ciecierski Andrzej
       5. Grużewski Paweł
       6. Iwaniak Łukasz
       7. Kamienowski Sławomir
       8. Klimek Tomasz
       9. Lachowski Sławomir
       10. Pawelczyk Danuta
       11. Przychodzień Jan
       12. Rupacz Henryk
       13. Wilk Bożena
       14. Zajączkowska Danuta
       15. Zaremba Patrycja

         Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.

         Za
          100%
         Przeciw
          -%
         Wstrzymali się
          -%
         Głosowanie imienne:
         ZaPrzeciwWstrzymali się
         1. Bąkowski Rafał
         2. Brzostek Marek
         3. Brzostek Teresa
         4. Ciecierski Andrzej
         5. Grużewski Paweł
         6. Iwaniak Łukasz
         7. Kamienowski Sławomir
         8. Klimek Tomasz
         9. Lachowski Sławomir
         10. Pawelczyk Danuta
         11. Przychodzień Jan
         12. Rupacz Henryk
         13. Wilk Bożena
         14. Zajączkowska Danuta
         15. Zaremba Patrycja

           Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2020 r.

           Za
            100%
           Przeciw
            -%
           Wstrzymali się
            -%
           Głosowanie imienne:
           ZaPrzeciwWstrzymali się
           1. Bąkowski Rafał
           2. Brzostek Marek
           3. Brzostek Teresa
           4. Ciecierski Andrzej
           5. Grużewski Paweł
           6. Iwaniak Łukasz
           7. Kamienowski Sławomir
           8. Klimek Tomasz
           9. Lachowski Sławomir
           10. Pawelczyk Danuta
           11. Przychodzień Jan
           12. Rupacz Henryk
           13. Wilk Bożena
           14. Zajączkowska Danuta
           15. Zaremba Patrycja

             Wprowadzenie wniosku o ujęcie w planach pracy Komisji w pierwszym półroczu punktu "Analiza regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo"

             Za
              66.7%
             Przeciw
              13.3%
             Wstrzymali się
              20%
             Głosowanie imienne:
             ZaPrzeciwWstrzymali się
             1. Bąkowski Rafał
             2. Brzostek Marek
             3. Ciecierski Andrzej
             4. Grużewski Paweł
             5. Iwaniak Łukasz
             6. Klimek Tomasz
             7. Lachowski Sławomir
             8. Pawelczyk Danuta
             9. Przychodzień Jan
             10. Rupacz Henryk
             1. Kamienowski Sławomir
             2. Zajączkowska Danuta
             1. Brzostek Teresa
             2. Wilk Bożena
             3. Zaremba Patrycja

             Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2020 r.

             Za
              100%
             Przeciw
              -%
             Wstrzymali się
              -%
             Głosowanie imienne:
             ZaPrzeciwWstrzymali się
             1. Bąkowski Rafał
             2. Brzostek Marek
             3. Brzostek Teresa
             4. Ciecierski Andrzej
             5. Grużewski Paweł
             6. Iwaniak Łukasz
             7. Kamienowski Sławomir
             8. Klimek Tomasz
             9. Lachowski Sławomir
             10. Pawelczyk Danuta
             11. Przychodzień Jan
             12. Rupacz Henryk
             13. Wilk Bożena
             14. Zajączkowska Danuta
             15. Zaremba Patrycja

               Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miastkowo

               Za
                100%
               Przeciw
                -%
               Wstrzymali się
                -%
               Głosowanie imienne:
               ZaPrzeciwWstrzymali się
               1. Bąkowski Rafał
               2. Brzostek Marek
               3. Brzostek Teresa
               4. Ciecierski Andrzej
               5. Grużewski Paweł
               6. Iwaniak Łukasz
               7. Kamienowski Sławomir
               8. Klimek Tomasz
               9. Lachowski Sławomir
               10. Pawelczyk Danuta
               11. Przychodzień Jan
               12. Rupacz Henryk
               13. Wilk Bożena
               14. Zajączkowska Danuta
               15. Zaremba Patrycja
                 Wyświetleń: 1 698