logo Miastkowo  
Rada Gminy Sesje Online

XI Sesja Rady Gminy
Harmonogram sesji:

 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Informacja o protokole z poprzedniej sesji .
 • Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz realizacja uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
 • Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 • Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie gminy za 2019 r.
 • Informacja na temat działalności kulturalnej na terenie gminy za 2019 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Łomży .
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2020 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 -2026.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miastkowo na  2020 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
 • Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.
 • Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Gminy Miastkowo za II półrocze 2019 r.
 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019.
 • Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastkowo na lata 2018 - 2025.
 • Sprawozdanie za rok 2019 z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny na lata 2017 - 2019.
 • Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2019 r.
 • Ocena zasobów Pomocy Społecznej za rok 2019.
 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Wolne wnioski.

Obecność radnych na sesji:

 1. Bąkowski Rafał
 2. Brzostek Marek
 3. Brzostek Teresa
 4. Ciecierski Andrzej
 5. Grużewski Paweł
 6. Kamienowski Sławomir
 7. Klimek Tomasz
 8. Lachowski Sławomir
 9. Pawelczyk Danuta
 10. Przychodzień Jan
 11. Rupacz Henryk
 12. Wilk Bożena
 13. Zajączkowska Danuta
 14. Zaremba Patrycja
 15. Iwaniak Łukasz

Głosowania


Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dwóch dodatkowych punktów: pkt. 7 podjęcie uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej województwu podlaskiemu

Za
 100%
Przeciw
 -%
Wstrzymali się
 -%
Głosowanie imienne:
ZaPrzeciwWstrzymali się
 1. Bąkowski Rafał
 2. Brzostek Marek
 3. Brzostek Teresa
 4. Ciecierski Andrzej
 5. Grużewski Paweł
 6. Kamienowski Sławomir
 7. Klimek Tomasz
 8. Lachowski Sławomir
 9. Pawelczyk Danuta
 10. Przychodzień Jan
 11. Rupacz Henryk
 12. Wilk Bożena
 13. Zajączkowska Danuta
 14. Zaremba Patrycja

   Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dwóch dodatkowych punktów: pkt. 8 podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

   Za
    100%
   Przeciw
    -%
   Wstrzymali się
    -%
   Głosowanie imienne:
   ZaPrzeciwWstrzymali się
   1. Bąkowski Rafał
   2. Brzostek Marek
   3. Brzostek Teresa
   4. Ciecierski Andrzej
   5. Grużewski Paweł
   6. Kamienowski Sławomir
   7. Klimek Tomasz
   8. Lachowski Sławomir
   9. Pawelczyk Danuta
   10. Przychodzień Jan
   11. Rupacz Henryk
   12. Wilk Bożena
   13. Zajączkowska Danuta
   14. Zaremba Patrycja

     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej województwu podlaskiemu

     Za
      100%
     Przeciw
      -%
     Wstrzymali się
      -%
     Głosowanie imienne:
     ZaPrzeciwWstrzymali się
     1. Bąkowski Rafał
     2. Brzostek Marek
     3. Brzostek Teresa
     4. Ciecierski Andrzej
     5. Grużewski Paweł
     6. Kamienowski Sławomir
     7. Klimek Tomasz
     8. Lachowski Sławomir
     9. Pawelczyk Danuta
     10. Przychodzień Jan
     11. Rupacz Henryk
     12. Wilk Bożena
     13. Zajączkowska Danuta
     14. Zaremba Patrycja

       Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

       Za
        100%
       Przeciw
        -%
       Wstrzymali się
        -%
       Głosowanie imienne:
       ZaPrzeciwWstrzymali się
       1. Bąkowski Rafał
       2. Brzostek Marek
       3. Brzostek Teresa
       4. Ciecierski Andrzej
       5. Grużewski Paweł
       6. Kamienowski Sławomir
       7. Klimek Tomasz
       8. Lachowski Sławomir
       9. Pawelczyk Danuta
       10. Przychodzień Jan
       11. Rupacz Henryk
       12. Wilk Bożena
       13. Zajączkowska Danuta
       14. Zaremba Patrycja

         Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Łomży

         Za
          100%
         Przeciw
          -%
         Wstrzymali się
          -%
         Głosowanie imienne:
         ZaPrzeciwWstrzymali się
         1. Bąkowski Rafał
         2. Brzostek Marek
         3. Brzostek Teresa
         4. Ciecierski Andrzej
         5. Grużewski Paweł
         6. Kamienowski Sławomir
         7. Klimek Tomasz
         8. Lachowski Sławomir
         9. Pawelczyk Danuta
         10. Przychodzień Jan
         11. Rupacz Henryk
         12. Wilk Bożena
         13. Zajączkowska Danuta
         14. Zaremba Patrycja

           Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2020 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 -2026.

           Za
            92.9%
           Przeciw
            -%
           Wstrzymali się
            7.1%
           Głosowanie imienne:
           ZaPrzeciwWstrzymali się
           1. Brzostek Marek
           2. Brzostek Teresa
           3. Ciecierski Andrzej
           4. Grużewski Paweł
           5. Kamienowski Sławomir
           6. Klimek Tomasz
           7. Lachowski Sławomir
           8. Pawelczyk Danuta
           9. Przychodzień Jan
           10. Rupacz Henryk
           11. Wilk Bożena
           12. Zajączkowska Danuta
           13. Zaremba Patrycja
            1. Bąkowski Rafał

            Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

            Za
             92.9%
            Przeciw
             -%
            Wstrzymali się
             7.1%
            Głosowanie imienne:
            ZaPrzeciwWstrzymali się
            1. Brzostek Marek
            2. Brzostek Teresa
            3. Ciecierski Andrzej
            4. Grużewski Paweł
            5. Kamienowski Sławomir
            6. Klimek Tomasz
            7. Lachowski Sławomir
            8. Pawelczyk Danuta
            9. Przychodzień Jan
            10. Rupacz Henryk
            11. Wilk Bożena
            12. Zajączkowska Danuta
            13. Zaremba Patrycja
             1. Bąkowski Rafał

             Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miastkowo na 2020 r.

             Za
              100%
             Przeciw
              -%
             Wstrzymali się
              -%
             Głosowanie imienne:
             ZaPrzeciwWstrzymali się
             1. Bąkowski Rafał
             2. Brzostek Marek
             3. Brzostek Teresa
             4. Ciecierski Andrzej
             5. Grużewski Paweł
             6. Kamienowski Sławomir
             7. Klimek Tomasz
             8. Lachowski Sławomir
             9. Pawelczyk Danuta
             10. Przychodzień Jan
             11. Rupacz Henryk
             12. Wilk Bożena
             13. Zajączkowska Danuta
             14. Zaremba Patrycja

               Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu.

               Za
                100%
               Przeciw
                -%
               Wstrzymali się
                -%
               Głosowanie imienne:
               ZaPrzeciwWstrzymali się
               1. Bąkowski Rafał
               2. Brzostek Marek
               3. Brzostek Teresa
               4. Ciecierski Andrzej
               5. Grużewski Paweł
               6. Kamienowski Sławomir
               7. Klimek Tomasz
               8. Lachowski Sławomir
               9. Pawelczyk Danuta
               10. Przychodzień Jan
               11. Rupacz Henryk
               12. Wilk Bożena
               13. Zajączkowska Danuta
               14. Zaremba Patrycja

                 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży.

                 Za
                  100%
                 Przeciw
                  -%
                 Wstrzymali się
                  -%
                 Głosowanie imienne:
                 ZaPrzeciwWstrzymali się
                 1. Bąkowski Rafał
                 2. Brzostek Marek
                 3. Brzostek Teresa
                 4. Ciecierski Andrzej
                 5. Grużewski Paweł
                 6. Kamienowski Sławomir
                 7. Klimek Tomasz
                 8. Lachowski Sławomir
                 9. Pawelczyk Danuta
                 10. Przychodzień Jan
                 11. Rupacz Henryk
                 12. Wilk Bożena
                 13. Zajączkowska Danuta
                 14. Zaremba Patrycja
                   Wyświetleń: 713