logo Miastkowo  
Rada Gminy Sesje Online

XII Sesja Rady Gminy
Harmonogram sesji:

 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Informacja o protokole z poprzedniej sesji .
 • Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz realizacja uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
 • Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 • Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 r. oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2020 r.
 • Informacja z realizacji uchwały o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu nieruchomości oraz ich wydzierżawianiu lub wynajmowaniu na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony za 2019 r.
 • Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2020 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 -2026
  b) zmian w budżecie gminy na 2020 rok
  c) ustalenia wysokości diet sołtysom Gminy Miastkowo
  d) określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie  Miastkowo
  e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi  Łomżyńskiemu.
 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Wolne wnioski.

Obecność radnych na sesji:

 1. Bąkowski Rafał
 2. Brzostek Marek
 3. Brzostek Teresa
 4. Ciecierski Andrzej
 5. Grużewski Paweł
 6. Kamienowski Sławomir
 7. Klimek Tomasz
 8. Lachowski Sławomir
 9. Pawelczyk Danuta
 10. Przychodzień Jan
 11. Rupacz Henryk
 12. Wilk Bożena
 13. Zajączkowska Danuta
 14. Zaremba Patrycja
 15. Iwaniak Łukasz

Głosowania


Wycofanie z porządku obrad pkt. 7c - projektu uchwały w sprawie ustalenie wysokości diet sołtysom Gminy Miastkowo

Za
 85.7%
Przeciw
 -%
Wstrzymali się
 14.3%
Głosowanie imienne:
ZaPrzeciwWstrzymali się
 1. Brzostek Marek
 2. Brzostek Teresa
 3. Ciecierski Andrzej
 4. Grużewski Paweł
 5. Kamienowski Sławomir
 6. Klimek Tomasz
 7. Lachowski Sławomir
 8. Pawelczyk Danuta
 9. Przychodzień Jan
 10. Rupacz Henryk
 11. Wilk Bożena
 12. Zajączkowska Danuta
  1. Bąkowski Rafał
  2. Zaremba Patrycja

  Wprowadzenie do porządku obrad do pkt. 7c - projektu uchwały w sprawie zasad ustalenia diet sołtysom oraz zwrot kosztów podróży służbowych

  Za
   92.9%
  Przeciw
   -%
  Wstrzymali się
   7.1%
  Głosowanie imienne:
  ZaPrzeciwWstrzymali się
  1. Brzostek Marek
  2. Brzostek Teresa
  3. Ciecierski Andrzej
  4. Grużewski Paweł
  5. Kamienowski Sławomir
  6. Klimek Tomasz
  7. Lachowski Sławomir
  8. Pawelczyk Danuta
  9. Przychodzień Jan
  10. Rupacz Henryk
  11. Wilk Bożena
  12. Zajączkowska Danuta
  13. Zaremba Patrycja
   1. Bąkowski Rafał

   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2020 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2026

   Za
    92.9%
   Przeciw
    -%
   Wstrzymali się
    7.1%
   Głosowanie imienne:
   ZaPrzeciwWstrzymali się
   1. Brzostek Marek
   2. Brzostek Teresa
   3. Ciecierski Andrzej
   4. Grużewski Paweł
   5. Kamienowski Sławomir
   6. Klimek Tomasz
   7. Lachowski Sławomir
   8. Pawelczyk Danuta
   9. Przychodzień Jan
   10. Rupacz Henryk
   11. Wilk Bożena
   12. Zajączkowska Danuta
   13. Zaremba Patrycja
    1. Bąkowski Rafał

    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

    Za
     92.9%
    Przeciw
     -%
    Wstrzymali się
     7.1%
    Głosowanie imienne:
    ZaPrzeciwWstrzymali się
    1. Brzostek Marek
    2. Brzostek Teresa
    3. Ciecierski Andrzej
    4. Grużewski Paweł
    5. Kamienowski Sławomir
    6. Klimek Tomasz
    7. Lachowski Sławomir
    8. Pawelczyk Danuta
    9. Przychodzień Jan
    10. Rupacz Henryk
    11. Wilk Bożena
    12. Zajączkowska Danuta
    13. Zaremba Patrycja
     1. Bąkowski Rafał

     Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalenia diet sołtysom oraz zwrot kosztów podróży służbowych

     Za
      100%
     Przeciw
      -%
     Wstrzymali się
      -%
     Głosowanie imienne:
     ZaPrzeciwWstrzymali się
     1. Brzostek Marek
     2. Brzostek Teresa
     3. Ciecierski Andrzej
     4. Grużewski Paweł
     5. Kamienowski Sławomir
     6. Klimek Tomasz
     7. Lachowski Sławomir
     8. Pawelczyk Danuta
     9. Przychodzień Jan
     10. Rupacz Henryk
     11. Wilk Bożena
     12. Zajączkowska Danuta
     13. Zaremba Patrycja

       Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Miastkowo

       Za
        100%
       Przeciw
        -%
       Wstrzymali się
        -%
       Głosowanie imienne:
       ZaPrzeciwWstrzymali się
       1. Bąkowski Rafał
       2. Brzostek Marek
       3. Brzostek Teresa
       4. Ciecierski Andrzej
       5. Grużewski Paweł
       6. Kamienowski Sławomir
       7. Klimek Tomasz
       8. Lachowski Sławomir
       9. Pawelczyk Danuta
       10. Przychodzień Jan
       11. Rupacz Henryk
       12. Wilk Bożena
       13. Zajączkowska Danuta
       14. Zaremba Patrycja

         Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu

         Za
          100%
         Przeciw
          -%
         Wstrzymali się
          -%
         Głosowanie imienne:
         ZaPrzeciwWstrzymali się
         1. Bąkowski Rafał
         2. Brzostek Marek
         3. Brzostek Teresa
         4. Ciecierski Andrzej
         5. Grużewski Paweł
         6. Kamienowski Sławomir
         7. Klimek Tomasz
         8. Lachowski Sławomir
         9. Pawelczyk Danuta
         10. Przychodzień Jan
         11. Rupacz Henryk
         12. Wilk Bożena
         13. Zajączkowska Danuta
         14. Zaremba Patrycja

           Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Łomży

           Za
            92.9%
           Przeciw
            -%
           Wstrzymali się
            7.1%
           Głosowanie imienne:
           ZaPrzeciwWstrzymali się
           1. Brzostek Marek
           2. Brzostek Teresa
           3. Ciecierski Andrzej
           4. Grużewski Paweł
           5. Kamienowski Sławomir
           6. Klimek Tomasz
           7. Lachowski Sławomir
           8. Pawelczyk Danuta
           9. Przychodzień Jan
           10. Rupacz Henryk
           11. Wilk Bożena
           12. Zajączkowska Danuta
           13. Zaremba Patrycja
            1. Bąkowski Rafał

            Podjęcie oświadczenia przez Radę Gminy Miastkowo w sprawie przebudowy skrzyżowania drogi krajowej Nr 61 z drogami powiatowymi Nr 1912B, 1913B i 1946B w Chojnach Młodych w gminie Łomża

            Za
             100%
            Przeciw
             -%
            Wstrzymali się
             -%
            Głosowanie imienne:
            ZaPrzeciwWstrzymali się
            1. Bąkowski Rafał
            2. Brzostek Marek
            3. Brzostek Teresa
            4. Ciecierski Andrzej
            5. Grużewski Paweł
            6. Kamienowski Sławomir
            7. Klimek Tomasz
            8. Lachowski Sławomir
            9. Pawelczyk Danuta
            10. Przychodzień Jan
            11. Rupacz Henryk
            12. Wilk Bożena
            13. Zajączkowska Danuta
            14. Zaremba Patrycja
              Wyświetleń: 598