logo Miastkowo  
Rada Gminy Sesje Online

XIII Sesja Rady Gminy
Harmonogram sesji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz realizacja uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Raport o stanie Gminy Miastkowo za 2019 r. - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miastkowo wotum zaufania.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019r., absolutorium dla Wójta Gminy:
  a) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań gminy za 2019 r.
  b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta gminy Miastkowo z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) zmian w budżecie gminy na 2020 rok
  b) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo
  c) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  d) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  e) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
  f) zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski.

Obecność radnych na sesji:

 1. Bąkowski Rafał
 2. Brzostek Marek
 3. Brzostek Teresa
 4. Ciecierski Andrzej
 5. Grużewski Paweł
 6. Iwaniak Łukasz
 7. Kamienowski Sławomir
 8. Klimek Tomasz
 9. Lachowski Sławomir
 10. Pawelczyk Danuta
 11. Przychodzień Jan
 12. Rupacz Henryk
 13. Wilk Bożena
 14. Zajączkowska Danuta
 15. Zaremba Patrycja

Głosowania


Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miastkowo wotum zaufania

Za
 100%
Przeciw
 -%
Wstrzymali się
 -%
Głosowanie imienne:
ZaPrzeciwWstrzymali się
 1. Bąkowski Rafał
 2. Brzostek Marek
 3. Brzostek Teresa
 4. Ciecierski Andrzej
 5. Grużewski Paweł
 6. Iwaniak Łukasz
 7. Kamienowski Sławomir
 8. Klimek Tomasz
 9. Lachowski Sławomir
 10. Pawelczyk Danuta
 11. Przychodzień Jan
 12. Rupacz Henryk
 13. Wilk Bożena
 14. Zajączkowska Danuta
 15. Zaremba Patrycja

   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań gminy za 2019 r.

   Za
    100%
   Przeciw
    -%
   Wstrzymali się
    -%
   Głosowanie imienne:
   ZaPrzeciwWstrzymali się
   1. Bąkowski Rafał
   2. Brzostek Marek
   3. Brzostek Teresa
   4. Ciecierski Andrzej
   5. Grużewski Paweł
   6. Iwaniak Łukasz
   7. Kamienowski Sławomir
   8. Klimek Tomasz
   9. Lachowski Sławomir
   10. Pawelczyk Danuta
   11. Przychodzień Jan
   12. Rupacz Henryk
   13. Wilk Bożena
   14. Zajączkowska Danuta
   15. Zaremba Patrycja

     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Miastkowo z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.

     Za
      93.3%
     Przeciw
      6.7%
     Wstrzymali się
      -%
     Głosowanie imienne:
     ZaPrzeciwWstrzymali się
     1. Bąkowski Rafał
     2. Brzostek Marek
     3. Brzostek Teresa
     4. Ciecierski Andrzej
     5. Grużewski Paweł
     6. Kamienowski Sławomir
     7. Klimek Tomasz
     8. Lachowski Sławomir
     9. Pawelczyk Danuta
     10. Przychodzień Jan
     11. Rupacz Henryk
     12. Wilk Bożena
     13. Zajączkowska Danuta
     14. Zaremba Patrycja
     1. Iwaniak Łukasz

      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

      Za
       86.7%
      Przeciw
       -%
      Wstrzymali się
       13.3%
      Głosowanie imienne:
      ZaPrzeciwWstrzymali się
      1. Brzostek Marek
      2. Brzostek Teresa
      3. Ciecierski Andrzej
      4. Grużewski Paweł
      5. Kamienowski Sławomir
      6. Klimek Tomasz
      7. Lachowski Sławomir
      8. Pawelczyk Danuta
      9. Przychodzień Jan
      10. Rupacz Henryk
      11. Wilk Bożena
      12. Zajączkowska Danuta
      13. Zaremba Patrycja
       1. Bąkowski Rafał
       2. Iwaniak Łukasz

       Wniosek w sprawie nadanie PSZOKowi nazwę "stacja recyklingowa"

       Za
        6.7%
       Przeciw
        93.3%
       Wstrzymali się
        -%
       Głosowanie imienne:
       ZaPrzeciwWstrzymali się
       1. Iwaniak Łukasz
       1. Bąkowski Rafał
       2. Brzostek Marek
       3. Brzostek Teresa
       4. Ciecierski Andrzej
       5. Grużewski Paweł
       6. Kamienowski Sławomir
       7. Klimek Tomasz
       8. Lachowski Sławomir
       9. Pawelczyk Danuta
       10. Przychodzień Jan
       11. Rupacz Henryk
       12. Wilk Bożena
       13. Zajączkowska Danuta
       14. Zaremba Patrycja

        Wniosek w sprawie wydłużenie czasu w okresie od 1.05 do 1.10 czasu otwarcia od godziny 8:00 - 17:00

        Za
         13.3%
        Przeciw
         80%
        Wstrzymali się
         6.7%
        Głosowanie imienne:
        ZaPrzeciwWstrzymali się
        1. Bąkowski Rafał
        2. Iwaniak Łukasz
        1. Brzostek Marek
        2. Brzostek Teresa
        3. Ciecierski Andrzej
        4. Grużewski Paweł
        5. Kamienowski Sławomir
        6. Lachowski Sławomir
        7. Pawelczyk Danuta
        8. Przychodzień Jan
        9. Rupacz Henryk
        10. Wilk Bożena
        11. Zajączkowska Danuta
        12. Zaremba Patrycja
        1. Klimek Tomasz

        Wniosek w sprawie otwarcie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godzinach 8:00 - 14:00

        Za
         6.7%
        Przeciw
         93.3%
        Wstrzymali się
         -%
        Głosowanie imienne:
        ZaPrzeciwWstrzymali się
        1. Iwaniak Łukasz
        1. Bąkowski Rafał
        2. Brzostek Marek
        3. Brzostek Teresa
        4. Ciecierski Andrzej
        5. Grużewski Paweł
        6. Kamienowski Sławomir
        7. Klimek Tomasz
        8. Lachowski Sławomir
        9. Pawelczyk Danuta
        10. Przychodzień Jan
        11. Rupacz Henryk
        12. Wilk Bożena
        13. Zajączkowska Danuta
        14. Zaremba Patrycja

         Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo

         Za
          93.3%
         Przeciw
          6.7%
         Wstrzymali się
          -%
         Głosowanie imienne:
         ZaPrzeciwWstrzymali się
         1. Bąkowski Rafał
         2. Brzostek Marek
         3. Brzostek Teresa
         4. Ciecierski Andrzej
         5. Grużewski Paweł
         6. Kamienowski Sławomir
         7. Klimek Tomasz
         8. Lachowski Sławomir
         9. Pawelczyk Danuta
         10. Przychodzień Jan
         11. Rupacz Henryk
         12. Wilk Bożena
         13. Zajączkowska Danuta
         14. Zaremba Patrycja
         1. Iwaniak Łukasz

          Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

          Za
           93.3%
          Przeciw
           6.7%
          Wstrzymali się
           -%
          Głosowanie imienne:
          ZaPrzeciwWstrzymali się
          1. Bąkowski Rafał
          2. Brzostek Marek
          3. Brzostek Teresa
          4. Ciecierski Andrzej
          5. Grużewski Paweł
          6. Kamienowski Sławomir
          7. Klimek Tomasz
          8. Lachowski Sławomir
          9. Pawelczyk Danuta
          10. Przychodzień Jan
          11. Rupacz Henryk
          12. Wilk Bożena
          13. Zajączkowska Danuta
          14. Zaremba Patrycja
          1. Iwaniak Łukasz

           Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

           Za
            93.3%
           Przeciw
            6.7%
           Wstrzymali się
            -%
           Głosowanie imienne:
           ZaPrzeciwWstrzymali się
           1. Bąkowski Rafał
           2. Brzostek Marek
           3. Brzostek Teresa
           4. Ciecierski Andrzej
           5. Grużewski Paweł
           6. Kamienowski Sławomir
           7. Klimek Tomasz
           8. Lachowski Sławomir
           9. Pawelczyk Danuta
           10. Przychodzień Jan
           11. Rupacz Henryk
           12. Wilk Bożena
           13. Zajączkowska Danuta
           14. Zaremba Patrycja
           1. Iwaniak Łukasz

            Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

            Za
             93.3%
            Przeciw
             6.7%
            Wstrzymali się
             -%
            Głosowanie imienne:
            ZaPrzeciwWstrzymali się
            1. Bąkowski Rafał
            2. Brzostek Marek
            3. Brzostek Teresa
            4. Ciecierski Andrzej
            5. Grużewski Paweł
            6. Kamienowski Sławomir
            7. Klimek Tomasz
            8. Lachowski Sławomir
            9. Pawelczyk Danuta
            10. Przychodzień Jan
            11. Rupacz Henryk
            12. Wilk Bożena
            13. Zajączkowska Danuta
            14. Zaremba Patrycja
            1. Iwaniak Łukasz

             Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

             Za
              100%
             Przeciw
              -%
             Wstrzymali się
              -%
             Głosowanie imienne:
             ZaPrzeciwWstrzymali się
             1. Bąkowski Rafał
             2. Brzostek Marek
             3. Brzostek Teresa
             4. Ciecierski Andrzej
             5. Grużewski Paweł
             6. Iwaniak Łukasz
             7. Kamienowski Sławomir
             8. Klimek Tomasz
             9. Lachowski Sławomir
             10. Pawelczyk Danuta
             11. Przychodzień Jan
             12. Rupacz Henryk
             13. Wilk Bożena
             14. Zajączkowska Danuta
             15. Zaremba Patrycja
               Wyświetleń: 574