logo Miastkowo  
Rada Gminy Sesje Online

XIV Sesja Rady Gminy
Harmonogram sesji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji .
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz realizacja uchwał Rady Gminy
  podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między
   sesjami.
 5. Rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) zmian w budżecie gminy na 2020 rok;
  b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok; 
  c) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo;
  d) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 7. Sprawozdanie z działalności  stałych Komisji Rady Gminy Miastkowo za I półrocze 2020 r.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski.

Obecność radnych na sesji:

 1. Brzostek Marek
 2. Brzostek Teresa
 3. Ciecierski Andrzej
 4. Grużewski Paweł
 5. Iwaniak Łukasz
 6. Kamienowski Sławomir
 7. Klimek Tomasz
 8. Lachowski Sławomir
 9. Pawelczyk Danuta
 10. Przychodzień Jan
 11. Rupacz Henryk
 12. Wilk Bożena
 13. Zajączkowska Danuta
 14. Zaremba Patrycja
 15. Bąkowski Rafał

Głosowania


Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Za
 85.7%
Przeciw
 7.1%
Wstrzymali się
 7.1%
Głosowanie imienne:
ZaPrzeciwWstrzymali się
 1. Brzostek Marek
 2. Brzostek Teresa
 3. Ciecierski Andrzej
 4. Grużewski Paweł
 5. Kamienowski Sławomir
 6. Klimek Tomasz
 7. Lachowski Sławomir
 8. Pawelczyk Danuta
 9. Rupacz Henryk
 10. Wilk Bożena
 11. Zajączkowska Danuta
 12. Zaremba Patrycja
 1. Iwaniak Łukasz
 1. Przychodzień Jan

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok

Za
 92.9%
Przeciw
 -%
Wstrzymali się
 7.1%
Głosowanie imienne:
ZaPrzeciwWstrzymali się
 1. Brzostek Marek
 2. Brzostek Teresa
 3. Ciecierski Andrzej
 4. Grużewski Paweł
 5. Kamienowski Sławomir
 6. Klimek Tomasz
 7. Lachowski Sławomir
 8. Pawelczyk Danuta
 9. Przychodzień Jan
 10. Rupacz Henryk
 11. Wilk Bożena
 12. Zajączkowska Danuta
 13. Zaremba Patrycja
  1. Iwaniak Łukasz

  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo

  Za
   85.7%
  Przeciw
   14.3%
  Wstrzymali się
   -%
  Głosowanie imienne:
  ZaPrzeciwWstrzymali się
  1. Brzostek Marek
  2. Brzostek Teresa
  3. Ciecierski Andrzej
  4. Grużewski Paweł
  5. Kamienowski Sławomir
  6. Klimek Tomasz
  7. Lachowski Sławomir
  8. Pawelczyk Danuta
  9. Rupacz Henryk
  10. Wilk Bożena
  11. Zajączkowska Danuta
  12. Zaremba Patrycja
  1. Iwaniak Łukasz
  2. Przychodzień Jan

   Podjęcie uchwały sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

   Za
    78.6%
   Przeciw
    14.3%
   Wstrzymali się
    7.1%
   Głosowanie imienne:
   ZaPrzeciwWstrzymali się
   1. Brzostek Marek
   2. Brzostek Teresa
   3. Ciecierski Andrzej
   4. Grużewski Paweł
   5. Kamienowski Sławomir
   6. Klimek Tomasz
   7. Lachowski Sławomir
   8. Pawelczyk Danuta
   9. Rupacz Henryk
   10. Wilk Bożena
   11. Zajączkowska Danuta
   1. Iwaniak Łukasz
   2. Przychodzień Jan
   1. Zaremba Patrycja
   Wyświetleń: 936