logo Miastkowo  
Rada Gminy Sesje Online

XVII Sesja Rady Gminy
Harmonogram sesji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz realizacja uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

  a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo na lata 2021 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2033;

  b) zmian w budżecie gminy na 2021 rok;

  c) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo na 2021 rok;

  d) zmiany Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Miastkowo;

  e) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miastkowo na lata 2021 - 2032;

  f) rozpatrzenia petycji.

 6. Informacja z podjętych działań związanych z COVID 19 na terenie Gminy Miastkowo.
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2020 r.
 8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2020 r.
 9. Sprawozdanie za rok 2020 z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastkowo na lata 2018-2025.
 10. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy Miastkowo za II półrocze 2020 r.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski.

Obecność radnych na sesji:

 1. Bąkowski Rafał
 2. Brzostek Marek
 3. Brzostek Teresa
 4. Ciecierski Andrzej
 5. Grużewski Paweł
 6. Iwaniak Łukasz
 7. Kamienowski Sławomir
 8. Klimek Tomasz
 9. Lachowski Sławomir
 10. Przychodzień Jan
 11. Rupacz Henryk
 12. Wilk Bożena
 13. Zajączkowska Danuta
 14. Zaremba Patrycja
 15. Pawelczyk Danuta

Głosowania


Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo na lata 2021 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2033

Za
 78.6%
Przeciw
 7.1%
Wstrzymali się
 14.3%
Głosowanie imienne:
ZaPrzeciwWstrzymali się
 1. Brzostek Marek
 2. Brzostek Teresa
 3. Ciecierski Andrzej
 4. Grużewski Paweł
 5. Kamienowski Sławomir
 6. Lachowski Sławomir
 7. Przychodzień Jan
 8. Rupacz Henryk
 9. Wilk Bożena
 10. Zajączkowska Danuta
 11. Zaremba Patrycja
 1. Iwaniak Łukasz
 1. Bąkowski Rafał
 2. Klimek Tomasz

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Za
 78.6%
Przeciw
 -%
Wstrzymali się
 21.4%
Głosowanie imienne:
ZaPrzeciwWstrzymali się
 1. Brzostek Marek
 2. Brzostek Teresa
 3. Ciecierski Andrzej
 4. Grużewski Paweł
 5. Kamienowski Sławomir
 6. Lachowski Sławomir
 7. Przychodzień Jan
 8. Rupacz Henryk
 9. Wilk Bożena
 10. Zajączkowska Danuta
 11. Zaremba Patrycja
  1. Bąkowski Rafał
  2. Iwaniak Łukasz
  3. Klimek Tomasz

  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo na 2021 rok

  Za
   92.9%
  Przeciw
   -%
  Wstrzymali się
   7.1%
  Głosowanie imienne:
  ZaPrzeciwWstrzymali się
  1. Bąkowski Rafał
  2. Brzostek Marek
  3. Brzostek Teresa
  4. Ciecierski Andrzej
  5. Grużewski Paweł
  6. Kamienowski Sławomir
  7. Klimek Tomasz
  8. Lachowski Sławomir
  9. Przychodzień Jan
  10. Rupacz Henryk
  11. Wilk Bożena
  12. Zajączkowska Danuta
  13. Zaremba Patrycja
   1. Iwaniak Łukasz

   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Miastkowo

   Za
    92.9%
   Przeciw
    7.1%
   Wstrzymali się
    -%
   Głosowanie imienne:
   ZaPrzeciwWstrzymali się
   1. Bąkowski Rafał
   2. Brzostek Marek
   3. Brzostek Teresa
   4. Ciecierski Andrzej
   5. Grużewski Paweł
   6. Kamienowski Sławomir
   7. Klimek Tomasz
   8. Lachowski Sławomir
   9. Przychodzień Jan
   10. Rupacz Henryk
   11. Wilk Bożena
   12. Zajączkowska Danuta
   13. Zaremba Patrycja
   1. Iwaniak Łukasz

    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miastkowo na lata 2021 - 2032

    Za
     92.9%
    Przeciw
     -%
    Wstrzymali się
     7.1%
    Głosowanie imienne:
    ZaPrzeciwWstrzymali się
    1. Bąkowski Rafał
    2. Brzostek Marek
    3. Brzostek Teresa
    4. Ciecierski Andrzej
    5. Grużewski Paweł
    6. Kamienowski Sławomir
    7. Klimek Tomasz
    8. Lachowski Sławomir
    9. Przychodzień Jan
    10. Rupacz Henryk
    11. Wilk Bożena
    12. Zajączkowska Danuta
    13. Zaremba Patrycja
     1. Iwaniak Łukasz

     Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji

     Za
      92.9%
     Przeciw
      7.1%
     Wstrzymali się
      -%
     Głosowanie imienne:
     ZaPrzeciwWstrzymali się
     1. Bąkowski Rafał
     2. Brzostek Marek
     3. Brzostek Teresa
     4. Ciecierski Andrzej
     5. Grużewski Paweł
     6. Kamienowski Sławomir
     7. Klimek Tomasz
     8. Lachowski Sławomir
     9. Przychodzień Jan
     10. Rupacz Henryk
     11. Wilk Bożena
     12. Zajączkowska Danuta
     13. Zaremba Patrycja
     1. Iwaniak Łukasz
      Wyświetleń: 682