logo Miastkowo  
Rada Gminy Sesje Online

II Sesja Rady Gminy
Harmonogram sesji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji .
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz realizacja uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Informacja na temat wyników egzaminów końcowych gimnazjalistów w roku szkolnym 2017/2018.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.
 6.  Podjęcie uchwał w sprawie  powołania stałych Komisji Rady Gminy.
 7. Rozpatrzenie stawek podatku rolnego i leśnego na 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2019 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2019 r.  
 12. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez
 13. uprawnione podmioty.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski.

Obecność radnych na sesji:

 1. Bąkowski Rafał
 2. Brzostek Marek
 3. Brzostek Teresa
 4. Ciecierski Andrzej
 5. Grużewski Paweł
 6. Iwaniak Łukasz
 7. Kamienowski Sławomir
 8. Klimek Tomasz
 9. Lachowski Sławomir
 10. Pawelczyk Danuta
 11. Przychodzień Jan
 12. Rupacz Henryk
 13. Wilk Bożena
 14. Zajączkowska Danuta
 15. Zaremba Patrycja

Głosowania


Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Za
 100%
Przeciw
 -%
Wstrzymali się
 -%
Głosowanie imienne:
ZaPrzeciwWstrzymali się
 1. Bąkowski Rafał
 2. Klimek Tomasz
 3. Wilk Bożena
 4. Przychodzień Jan
 5. Ciecierski Andrzej
 6. Brzostek Teresa
 7. Grużewski Paweł
 8. Rupacz Henryk
 9. Lachowski Sławomir
 10. Zaremba Patrycja
 11. Brzostek Marek
 12. Pawelczyk Danuta
 13. Iwaniak Łukasz
 14. Zajączkowska Danuta
 15. Kamienowski Sławomir

   Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetowej

   Za
    100%
   Przeciw
    -%
   Wstrzymali się
    -%
   Głosowanie imienne:
   ZaPrzeciwWstrzymali się
   1. Zaremba Patrycja
   2. Brzostek Teresa
   3. Rupacz Henryk
   4. Lachowski Sławomir
   5. Brzostek Marek
   6. Grużewski Paweł
   7. Klimek Tomasz
   8. Kamienowski Sławomir
   9. Iwaniak Łukasz
   10. Bąkowski Rafał
   11. Zajączkowska Danuta
   12. Wilk Bożena
   13. Pawelczyk Danuta
   14. Przychodzień Jan
   15. Ciecierski Andrzej

     Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Kultury i Sportu

     Za
      100%
     Przeciw
      -%
     Wstrzymali się
      -%
     Głosowanie imienne:
     ZaPrzeciwWstrzymali się
     1. Kamienowski Sławomir
     2. Ciecierski Andrzej
     3. Klimek Tomasz
     4. Wilk Bożena
     5. Bąkowski Rafał
     6. Przychodzień Jan
     7. Brzostek Teresa
     8. Zajączkowska Danuta
     9. Zaremba Patrycja
     10. Pawelczyk Danuta
     11. Brzostek Marek
     12. Rupacz Henryk
     13. Grużewski Paweł
     14. Iwaniak Łukasz
     15. Lachowski Sławomir

       Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji skarg wniosków i petycji

       Za
        100%
       Przeciw
        -%
       Wstrzymali się
        -%
       Głosowanie imienne:
       ZaPrzeciwWstrzymali się
       1. Pawelczyk Danuta
       2. Bąkowski Rafał
       3. Zajączkowska Danuta
       4. Kamienowski Sławomir
       5. Przychodzień Jan
       6. Zaremba Patrycja
       7. Brzostek Marek
       8. Brzostek Teresa
       9. Klimek Tomasz
       10. Ciecierski Andrzej
       11. Wilk Bożena
       12. Grużewski Paweł
       13. Iwaniak Łukasz
       14. Rupacz Henryk
       15. Lachowski Sławomir

         Rozpatrzenie stawek podatku leśnego na 2019 r.

         Za
          93.3%
         Przeciw
          6.7%
         Wstrzymali się
          -%
         Głosowanie imienne:
         ZaPrzeciwWstrzymali się
         1. Brzostek Teresa
         2. Klimek Tomasz
         3. Kamienowski Sławomir
         4. Zajączkowska Danuta
         5. Brzostek Marek
         6. Grużewski Paweł
         7. Bąkowski Rafał
         8. Przychodzień Jan
         9. Wilk Bożena
         10. Zaremba Patrycja
         11. Ciecierski Andrzej
         12. Rupacz Henryk
         13. Lachowski Sławomir
         14. Pawelczyk Danuta
         1. Iwaniak Łukasz

          Rozpatrzenie stawek podatku rolnego na 2019 r.

          Za
           93.3%
          Przeciw
           -%
          Wstrzymali się
           6.7%
          Głosowanie imienne:
          ZaPrzeciwWstrzymali się
          1. Zajączkowska Danuta
          2. Kamienowski Sławomir
          3. Klimek Tomasz
          4. Bąkowski Rafał
          5. Brzostek Teresa
          6. Zaremba Patrycja
          7. Brzostek Marek
          8. Grużewski Paweł
          9. Pawelczyk Danuta
          10. Lachowski Sławomir
          11. Rupacz Henryk
          12. Ciecierski Andrzej
          13. Wilk Bożena
          14. Przychodzień Jan
           1. Iwaniak Łukasz

           Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

           Za
            100%
           Przeciw
            -%
           Wstrzymali się
            -%
           Głosowanie imienne:
           ZaPrzeciwWstrzymali się
           1. Klimek Tomasz
           2. Brzostek Marek
           3. Kamienowski Sławomir
           4. Zaremba Patrycja
           5. Brzostek Teresa
           6. Pawelczyk Danuta
           7. Wilk Bożena
           8. Grużewski Paweł
           9. Bąkowski Rafał
           10. Ciecierski Andrzej
           11. Iwaniak Łukasz
           12. Lachowski Sławomir
           13. Zajączkowska Danuta
           14. Rupacz Henryk
           15. Przychodzień Jan

             Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2019 r.

             Za
              100%
             Przeciw
              -%
             Wstrzymali się
              -%
             Głosowanie imienne:
             ZaPrzeciwWstrzymali się
             1. Wilk Bożena
             2. Kamienowski Sławomir
             3. Brzostek Marek
             4. Ciecierski Andrzej
             5. Bąkowski Rafał
             6. Brzostek Teresa
             7. Grużewski Paweł
             8. Zajączkowska Danuta
             9. Zaremba Patrycja
             10. Iwaniak Łukasz
             11. Klimek Tomasz
             12. Pawelczyk Danuta
             13. Lachowski Sławomir
             14. Rupacz Henryk
             15. Przychodzień Jan

               Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

               Za
                100%
               Przeciw
                -%
               Wstrzymali się
                -%
               Głosowanie imienne:
               ZaPrzeciwWstrzymali się
               1. Kamienowski Sławomir
               2. Bąkowski Rafał
               3. Brzostek Marek
               4. Zaremba Patrycja
               5. Wilk Bożena
               6. Brzostek Teresa
               7. Grużewski Paweł
               8. Pawelczyk Danuta
               9. Klimek Tomasz
               10. Lachowski Sławomir
               11. Zajączkowska Danuta
               12. Rupacz Henryk
               13. Iwaniak Łukasz
               14. Ciecierski Andrzej
               15. Przychodzień Jan

                 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2019 r.

                 Za
                  100%
                 Przeciw
                  -%
                 Wstrzymali się
                  -%
                 Głosowanie imienne:
                 ZaPrzeciwWstrzymali się
                 1. Kamienowski Sławomir
                 2. Brzostek Marek
                 3. Zaremba Patrycja
                 4. Ciecierski Andrzej
                 5. Grużewski Paweł
                 6. Wilk Bożena
                 7. Bąkowski Rafał
                 8. Zajączkowska Danuta
                 9. Brzostek Teresa
                 10. Przychodzień Jan
                 11. Klimek Tomasz
                 12. Pawelczyk Danuta
                 13. Rupacz Henryk
                 14. Lachowski Sławomir
                 15. Iwaniak Łukasz
                   Wyświetleń: 1 206