logo Miastkowo  
Rada Gminy Sesje Online

XIX Sesja Rady Gminy
Harmonogram sesji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz realizacja uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między
 5. Raport o stanie Gminy Miastkowo za 2020 r. - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miastkowo wotum zaufania.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 r. , absolutorium dla Wójta Gminy:
  a) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań gminy za 2020 r.
  b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Miastkowo z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo na lata 2021 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2033;
  b) zmian w budżecie gminy na 2021 rok;
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu udzielania ulg w spłacie i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilno - prawny Gminy Miastkowo oraz wskazania organów do tego uprawnionych;
  d) określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
  e) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miastkowo w roku szkolnym 2021/2022;
  f) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski.

Obecność radnych na sesji:

 1. Brzostek Marek
 2. Brzostek Teresa
 3. Ciecierski Andrzej
 4. Grużewski Paweł
 5. Kamienowski Sławomir
 6. Lachowski Sławomir
 7. Pawelczyk Danuta
 8. Przychodzień Jan
 9. Rupacz Henryk
 10. Wilk Bożena
 11. Zajączkowska Danuta
 12. Zaremba Patrycja
 13. Bąkowski Rafał
 14. Iwaniak Łukasz
 15. Klimek Tomasz

Głosowania


Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miastkowo wotum zaufania

Za
 100%
Przeciw
 -%
Wstrzymali się
 -%
Głosowanie imienne:
ZaPrzeciwWstrzymali się
 1. Brzostek Marek
 2. Brzostek Teresa
 3. Ciecierski Andrzej
 4. Grużewski Paweł
 5. Kamienowski Sławomir
 6. Lachowski Sławomir
 7. Pawelczyk Danuta
 8. Przychodzień Jan
 9. Rupacz Henryk
 10. Wilk Bożena
 11. Zajączkowska Danuta
 12. Zaremba Patrycja

   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań gminy za 2020 rok

   Za
    100%
   Przeciw
    -%
   Wstrzymali się
    -%
   Głosowanie imienne:
   ZaPrzeciwWstrzymali się
   1. Brzostek Marek
   2. Brzostek Teresa
   3. Ciecierski Andrzej
   4. Grużewski Paweł
   5. Kamienowski Sławomir
   6. Lachowski Sławomir
   7. Pawelczyk Danuta
   8. Przychodzień Jan
   9. Rupacz Henryk
   10. Wilk Bożena
   11. Zajączkowska Danuta
   12. Zaremba Patrycja

     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Miastkowo z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.

     Za
      100%
     Przeciw
      -%
     Wstrzymali się
      -%
     Głosowanie imienne:
     ZaPrzeciwWstrzymali się
     1. Brzostek Marek
     2. Brzostek Teresa
     3. Ciecierski Andrzej
     4. Grużewski Paweł
     5. Kamienowski Sławomir
     6. Lachowski Sławomir
     7. Pawelczyk Danuta
     8. Przychodzień Jan
     9. Rupacz Henryk
     10. Wilk Bożena
     11. Zajączkowska Danuta
     12. Zaremba Patrycja

       Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo na lata 2021 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2033

       Za
        100%
       Przeciw
        -%
       Wstrzymali się
        -%
       Głosowanie imienne:
       ZaPrzeciwWstrzymali się
       1. Brzostek Marek
       2. Brzostek Teresa
       3. Ciecierski Andrzej
       4. Grużewski Paweł
       5. Kamienowski Sławomir
       6. Lachowski Sławomir
       7. Pawelczyk Danuta
       8. Przychodzień Jan
       9. Rupacz Henryk
       10. Wilk Bożena
       11. Zajączkowska Danuta
       12. Zaremba Patrycja

         Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

         Za
          100%
         Przeciw
          -%
         Wstrzymali się
          -%
         Głosowanie imienne:
         ZaPrzeciwWstrzymali się
         1. Brzostek Marek
         2. Brzostek Teresa
         3. Ciecierski Andrzej
         4. Grużewski Paweł
         5. Kamienowski Sławomir
         6. Lachowski Sławomir
         7. Pawelczyk Danuta
         8. Przychodzień Jan
         9. Rupacz Henryk
         10. Wilk Bożena
         11. Zajączkowska Danuta
         12. Zaremba Patrycja

           Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu udzielania ulg w spłacie i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny Gminy Miastkowo oraz wskazania orga

           Za
            100%
           Przeciw
            -%
           Wstrzymali się
            -%
           Głosowanie imienne:
           ZaPrzeciwWstrzymali się
           1. Brzostek Marek
           2. Brzostek Teresa
           3. Ciecierski Andrzej
           4. Grużewski Paweł
           5. Kamienowski Sławomir
           6. Lachowski Sławomir
           7. Pawelczyk Danuta
           8. Przychodzień Jan
           9. Rupacz Henryk
           10. Wilk Bożena
           11. Zajączkowska Danuta
           12. Zaremba Patrycja

             Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

             Za
              100%
             Przeciw
              -%
             Wstrzymali się
              -%
             Głosowanie imienne:
             ZaPrzeciwWstrzymali się
             1. Brzostek Marek
             2. Brzostek Teresa
             3. Ciecierski Andrzej
             4. Grużewski Paweł
             5. Kamienowski Sławomir
             6. Lachowski Sławomir
             7. Pawelczyk Danuta
             8. Przychodzień Jan
             9. Rupacz Henryk
             10. Wilk Bożena
             11. Zajączkowska Danuta
             12. Zaremba Patrycja

               Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miastkowo w roku szkolnym 2021/2022

               Za
                100%
               Przeciw
                -%
               Wstrzymali się
                -%
               Głosowanie imienne:
               ZaPrzeciwWstrzymali się
               1. Brzostek Marek
               2. Brzostek Teresa
               3. Ciecierski Andrzej
               4. Grużewski Paweł
               5. Kamienowski Sławomir
               6. Lachowski Sławomir
               7. Pawelczyk Danuta
               8. Przychodzień Jan
               9. Rupacz Henryk
               10. Wilk Bożena
               11. Zajączkowska Danuta
               12. Zaremba Patrycja

                 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

                 Za
                  100%
                 Przeciw
                  -%
                 Wstrzymali się
                  -%
                 Głosowanie imienne:
                 ZaPrzeciwWstrzymali się
                 1. Brzostek Marek
                 2. Brzostek Teresa
                 3. Ciecierski Andrzej
                 4. Grużewski Paweł
                 5. Kamienowski Sławomir
                 6. Lachowski Sławomir
                 7. Pawelczyk Danuta
                 8. Przychodzień Jan
                 9. Rupacz Henryk
                 10. Wilk Bożena
                 11. Zajączkowska Danuta
                 12. Zaremba Patrycja
                   Wyświetleń: 500