logo Miastkowo  
Rada Gminy Sesje Online

XX Sesja Rady Gminy
Harmonogram sesji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz realizacja uchwał Rady
  Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między
  sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży;
  b) zmian w budżecie gminy na 2021 rok;
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo
  na 2021 rok;
  d) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi Prokuratora
  Rejonowego w Łomży.
 6. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Gminy Miastkowo za I półrocze 2021 r.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski.

Obecność radnych na sesji:

 1. Bąkowski Rafał
 2. Brzostek Marek
 3. Brzostek Teresa
 4. Ciecierski Andrzej
 5. Grużewski Paweł
 6. Kamienowski Sławomir
 7. Klimek Tomasz
 8. Lachowski Sławomir
 9. Pawelczyk Danuta
 10. Przychodzień Jan
 11. Rupacz Henryk
 12. Wilk Bożena
 13. Zajączkowska Danuta
 14. Zaremba Patrycja
 15. Iwaniak Łukasz

Głosowania


Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży

Za
 100%
Przeciw
 -%
Wstrzymali się
 -%
Głosowanie imienne:
ZaPrzeciwWstrzymali się
 1. Bąkowski Rafał
 2. Brzostek Marek
 3. Brzostek Teresa
 4. Ciecierski Andrzej
 5. Grużewski Paweł
 6. Kamienowski Sławomir
 7. Klimek Tomasz
 8. Lachowski Sławomir
 9. Pawelczyk Danuta
 10. Przychodzień Jan
 11. Rupacz Henryk
 12. Wilk Bożena
 13. Zajączkowska Danuta
 14. Zaremba Patrycja

   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

   Za
    85.7%
   Przeciw
    -%
   Wstrzymali się
    14.3%
   Głosowanie imienne:
   ZaPrzeciwWstrzymali się
   1. Brzostek Marek
   2. Brzostek Teresa
   3. Ciecierski Andrzej
   4. Grużewski Paweł
   5. Kamienowski Sławomir
   6. Lachowski Sławomir
   7. Pawelczyk Danuta
   8. Przychodzień Jan
   9. Rupacz Henryk
   10. Wilk Bożena
   11. Zajączkowska Danuta
   12. Zaremba Patrycja
    1. Bąkowski Rafał
    2. Klimek Tomasz

    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo na 2021 rok

    Za
     100%
    Przeciw
     -%
    Wstrzymali się
     -%
    Głosowanie imienne:
    ZaPrzeciwWstrzymali się
    1. Bąkowski Rafał
    2. Brzostek Marek
    3. Brzostek Teresa
    4. Ciecierski Andrzej
    5. Grużewski Paweł
    6. Kamienowski Sławomir
    7. Klimek Tomasz
    8. Lachowski Sławomir
    9. Pawelczyk Danuta
    10. Przychodzień Jan
    11. Rupacz Henryk
    12. Wilk Bożena
    13. Zajączkowska Danuta
    14. Zaremba Patrycja

      Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi Prokuratora Rejonowego w Łomży

      Za
       100%
      Przeciw
       -%
      Wstrzymali się
       -%
      Głosowanie imienne:
      ZaPrzeciwWstrzymali się
      1. Bąkowski Rafał
      2. Brzostek Marek
      3. Brzostek Teresa
      4. Ciecierski Andrzej
      5. Grużewski Paweł
      6. Kamienowski Sławomir
      7. Klimek Tomasz
      8. Lachowski Sławomir
      9. Pawelczyk Danuta
      10. Przychodzień Jan
      11. Rupacz Henryk
      12. Wilk Bożena
      13. Zajączkowska Danuta
      14. Zaremba Patrycja
        Wyświetleń: 337