logo Miastkowo  
Rada Gminy Sesje Online

XXI Sesja Rady Gminy
Harmonogram sesji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz realizacja uchwał Rady Gminy  podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Łomży.  
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski.

Obecność radnych na sesji:

 1. Brzostek Marek
 2. Brzostek Teresa
 3. Ciecierski Andrzej
 4. Kamienowski Sławomir
 5. Klimek Tomasz
 6. Lachowski Sławomir
 7. Pawelczyk Danuta
 8. Przychodzień Jan
 9. Rupacz Henryk
 10. Wilk Bożena
 11. Zajączkowska Danuta
 12. Zaremba Patrycja
 13. Bąkowski Rafał
 14. Grużewski Paweł
 15. Iwaniak Łukasz

Głosowania


Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Łomży

Za
 100%
Przeciw
 -%
Wstrzymali się
 -%
Głosowanie imienne:
ZaPrzeciwWstrzymali się
 1. Brzostek Marek
 2. Brzostek Teresa
 3. Ciecierski Andrzej
 4. Kamienowski Sławomir
 5. Klimek Tomasz
 6. Lachowski Sławomir
 7. Pawelczyk Danuta
 8. Przychodzień Jan
 9. Rupacz Henryk
 10. Wilk Bożena
 11. Zajączkowska Danuta
 12. Zaremba Patrycja
   Wyświetleń: 287