logo Miastkowo  
Rada Gminy Sesje Online

XXII Sesja Rady Gminy
Harmonogram sesji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz realizacja uchwał Rady Gminy  podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

  a ) zmian w budżecie gminy na 2021 rok

  b) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk  dla  bezdomnych zwierząt. a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miastkowo;

  c) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa rolnego

 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski

Obecność radnych na sesji:

 1. Bąkowski Rafał
 2. Brzostek Marek
 3. Brzostek Teresa
 4. Ciecierski Andrzej
 5. Grużewski Paweł
 6. Kamienowski Sławomir
 7. Klimek Tomasz
 8. Lachowski Sławomir
 9. Pawelczyk Danuta
 10. Przychodzień Jan
 11. Rupacz Henryk
 12. Wilk Bożena
 13. Zajączkowska Danuta
 14. Iwaniak Łukasz
 15. Zaremba Patrycja

Głosowania


Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Za
 84.6%
Przeciw
 -%
Wstrzymali się
 15.4%
Głosowanie imienne:
ZaPrzeciwWstrzymali się
 1. Brzostek Marek
 2. Brzostek Teresa
 3. Ciecierski Andrzej
 4. Grużewski Paweł
 5. Kamienowski Sławomir
 6. Lachowski Sławomir
 7. Pawelczyk Danuta
 8. Przychodzień Jan
 9. Rupacz Henryk
 10. Wilk Bożena
 11. Zajączkowska Danuta
  1. Bąkowski Rafał
  2. Klimek Tomasz

  Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt. a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcy

  Za
   100%
  Przeciw
   -%
  Wstrzymali się
   -%
  Głosowanie imienne:
  ZaPrzeciwWstrzymali się
  1. Bąkowski Rafał
  2. Brzostek Marek
  3. Brzostek Teresa
  4. Ciecierski Andrzej
  5. Grużewski Paweł
  6. Kamienowski Sławomir
  7. Klimek Tomasz
  8. Lachowski Sławomir
  9. Pawelczyk Danuta
  10. Przychodzień Jan
  11. Rupacz Henryk
  12. Wilk Bożena
  13. Zajączkowska Danuta

    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa rolnego

    Za
     100%
    Przeciw
     -%
    Wstrzymali się
     -%
    Głosowanie imienne:
    ZaPrzeciwWstrzymali się
    1. Bąkowski Rafał
    2. Brzostek Marek
    3. Brzostek Teresa
    4. Ciecierski Andrzej
    5. Grużewski Paweł
    6. Kamienowski Sławomir
    7. Klimek Tomasz
    8. Lachowski Sławomir
    9. Pawelczyk Danuta
    10. Przychodzień Jan
    11. Rupacz Henryk
    12. Wilk Bożena
    13. Zajączkowska Danuta
      Wyświetleń: 271