logo Miastkowo  
Rada Gminy Sesje Online

XXV Sesja Rady Gminy
Harmonogram sesji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz realizacja uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) zmian w budżecie gminy na 2021 rok;
  b ) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2036 ;
  c) uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2022;
  d) przyjęcia „ Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miastkowo na lata 2021-2030
  e) ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym:
  f) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania diet sołtysom oraz zwrotu kosztów podróży służbowych;
  g) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok;
  h) uchwalenia planu sesji Rady Gminy Miastkowo na 2022 rok;
  i) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2022 rok;
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski.

Obecność radnych na sesji:

 1. Brzostek Marek
 2. Brzostek Teresa
 3. Ciecierski Andrzej
 4. Grużewski Paweł
 5. Iwaniak Łukasz
 6. Kamienowski Sławomir
 7. Klimek Tomasz
 8. Lachowski Sławomir
 9. Pawelczyk Danuta
 10. Przychodzień Jan
 11. Rupacz Henryk
 12. Wilk Bożena
 13. Zajączkowska Danuta
 14. Zaremba Patrycja
 15. Bąkowski Rafał

Głosowania


Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Za
 85.7%
Przeciw
 7.1%
Wstrzymali się
 7.1%
Głosowanie imienne:
ZaPrzeciwWstrzymali się
 1. Brzostek Marek
 2. Brzostek Teresa
 3. Ciecierski Andrzej
 4. Grużewski Paweł
 5. Kamienowski Sławomir
 6. Lachowski Sławomir
 7. Pawelczyk Danuta
 8. Przychodzień Jan
 9. Rupacz Henryk
 10. Wilk Bożena
 11. Zajączkowska Danuta
 12. Zaremba Patrycja
 1. Iwaniak Łukasz
 1. Klimek Tomasz

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2036

Za
 92.9%
Przeciw
 7.1%
Wstrzymali się
 -%
Głosowanie imienne:
ZaPrzeciwWstrzymali się
 1. Brzostek Marek
 2. Brzostek Teresa
 3. Ciecierski Andrzej
 4. Grużewski Paweł
 5. Kamienowski Sławomir
 6. Klimek Tomasz
 7. Lachowski Sławomir
 8. Pawelczyk Danuta
 9. Przychodzień Jan
 10. Rupacz Henryk
 11. Wilk Bożena
 12. Zajączkowska Danuta
 13. Zaremba Patrycja
 1. Iwaniak Łukasz

  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2022

  Za
   92.9%
  Przeciw
   7.1%
  Wstrzymali się
   -%
  Głosowanie imienne:
  ZaPrzeciwWstrzymali się
  1. Brzostek Marek
  2. Brzostek Teresa
  3. Ciecierski Andrzej
  4. Grużewski Paweł
  5. Kamienowski Sławomir
  6. Klimek Tomasz
  7. Lachowski Sławomir
  8. Pawelczyk Danuta
  9. Przychodzień Jan
  10. Rupacz Henryk
  11. Wilk Bożena
  12. Zajączkowska Danuta
  13. Zaremba Patrycja
  1. Iwaniak Łukasz

   Przyjęcie uchwały przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miastkowo na lata 2021-2030

   Za
    92.9%
   Przeciw
    -%
   Wstrzymali się
    7.1%
   Głosowanie imienne:
   ZaPrzeciwWstrzymali się
   1. Brzostek Marek
   2. Brzostek Teresa
   3. Ciecierski Andrzej
   4. Grużewski Paweł
   5. Kamienowski Sławomir
   6. Klimek Tomasz
   7. Lachowski Sławomir
   8. Pawelczyk Danuta
   9. Przychodzień Jan
   10. Rupacz Henryk
   11. Wilk Bożena
   12. Zajączkowska Danuta
   13. Zaremba Patrycja
    1. Iwaniak Łukasz

    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym

    Za
     92.9%
    Przeciw
     7.1%
    Wstrzymali się
     -%
    Głosowanie imienne:
    ZaPrzeciwWstrzymali się
    1. Brzostek Marek
    2. Brzostek Teresa
    3. Ciecierski Andrzej
    4. Grużewski Paweł
    5. Kamienowski Sławomir
    6. Klimek Tomasz
    7. Lachowski Sławomir
    8. Pawelczyk Danuta
    9. Przychodzień Jan
    10. Rupacz Henryk
    11. Wilk Bożena
    12. Zajączkowska Danuta
    13. Zaremba Patrycja
    1. Iwaniak Łukasz

     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad ustalania diet sołtysom oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

     Za
      92.9%
     Przeciw
      7.1%
     Wstrzymali się
      -%
     Głosowanie imienne:
     ZaPrzeciwWstrzymali się
     1. Brzostek Marek
     2. Brzostek Teresa
     3. Ciecierski Andrzej
     4. Grużewski Paweł
     5. Kamienowski Sławomir
     6. Klimek Tomasz
     7. Lachowski Sławomir
     8. Pawelczyk Danuta
     9. Przychodzień Jan
     10. Rupacz Henryk
     11. Wilk Bożena
     12. Zajączkowska Danuta
     13. Zaremba Patrycja
     1. Iwaniak Łukasz

      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

      Za
       100%
      Przeciw
       -%
      Wstrzymali się
       -%
      Głosowanie imienne:
      ZaPrzeciwWstrzymali się
      1. Brzostek Marek
      2. Brzostek Teresa
      3. Ciecierski Andrzej
      4. Grużewski Paweł
      5. Iwaniak Łukasz
      6. Kamienowski Sławomir
      7. Klimek Tomasz
      8. Lachowski Sławomir
      9. Pawelczyk Danuta
      10. Przychodzień Jan
      11. Rupacz Henryk
      12. Wilk Bożena
      13. Zajączkowska Danuta
      14. Zaremba Patrycja

        Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy Miastkowo na 2022 rok

        Za
         100%
        Przeciw
         -%
        Wstrzymali się
         -%
        Głosowanie imienne:
        ZaPrzeciwWstrzymali się
        1. Brzostek Marek
        2. Brzostek Teresa
        3. Ciecierski Andrzej
        4. Grużewski Paweł
        5. Iwaniak Łukasz
        6. Kamienowski Sławomir
        7. Klimek Tomasz
        8. Lachowski Sławomir
        9. Pawelczyk Danuta
        10. Przychodzień Jan
        11. Rupacz Henryk
        12. Wilk Bożena
        13. Zajączkowska Danuta
        14. Zaremba Patrycja

          Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2022 rok

          Za
           100%
          Przeciw
           -%
          Wstrzymali się
           -%
          Głosowanie imienne:
          ZaPrzeciwWstrzymali się
          1. Brzostek Marek
          2. Brzostek Teresa
          3. Ciecierski Andrzej
          4. Grużewski Paweł
          5. Iwaniak Łukasz
          6. Kamienowski Sławomir
          7. Klimek Tomasz
          8. Lachowski Sławomir
          9. Pawelczyk Danuta
          10. Przychodzień Jan
          11. Rupacz Henryk
          12. Wilk Bożena
          13. Zajączkowska Danuta
          14. Zaremba Patrycja
            Wyświetleń: 636