logo Miastkowo  
Rada Gminy Sesje Online

XXVII Sesja Rady Gminy
Harmonogram sesji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz realizacja uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawach:
  a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2027
  b) zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  c) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo na 2022 rok.;
  d) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025;
  e) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej;
  f) rozpatrzenia petycji.
 6. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Gminy Miastkowo za II półrocze 2021 roku.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski.

Obecność radnych na sesji:

 1. Bąkowski Rafał
 2. Brzostek Marek
 3. Brzostek Teresa
 4. Ciecierski Andrzej
 5. Grużewski Paweł
 6. Iwaniak Łukasz
 7. Kamienowski Sławomir
 8. Klimek Tomasz
 9. Lachowski Sławomir
 10. Przychodzień Jan
 11. Rupacz Henryk
 12. Wilk Bożena
 13. Zajączkowska Danuta
 14. Zaremba Patrycja
 15. Pawelczyk Danuta

Głosowania


Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2027

Za
 92.9%
Przeciw
 -%
Wstrzymali się
 7.1%
Głosowanie imienne:
ZaPrzeciwWstrzymali się
 1. Bąkowski Rafał
 2. Brzostek Marek
 3. Brzostek Teresa
 4. Ciecierski Andrzej
 5. Grużewski Paweł
 6. Kamienowski Sławomir
 7. Klimek Tomasz
 8. Lachowski Sławomir
 9. Przychodzień Jan
 10. Rupacz Henryk
 11. Wilk Bożena
 12. Zajączkowska Danuta
 13. Zaremba Patrycja
  1. Iwaniak Łukasz

  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

  Za
   92.9%
  Przeciw
   -%
  Wstrzymali się
   7.1%
  Głosowanie imienne:
  ZaPrzeciwWstrzymali się
  1. Bąkowski Rafał
  2. Brzostek Marek
  3. Brzostek Teresa
  4. Ciecierski Andrzej
  5. Grużewski Paweł
  6. Kamienowski Sławomir
  7. Klimek Tomasz
  8. Lachowski Sławomir
  9. Przychodzień Jan
  10. Rupacz Henryk
  11. Wilk Bożena
  12. Zajączkowska Danuta
  13. Zaremba Patrycja
   1. Iwaniak Łukasz

   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo na 2022 rok

   Za
    92.9%
   Przeciw
    -%
   Wstrzymali się
    7.1%
   Głosowanie imienne:
   ZaPrzeciwWstrzymali się
   1. Bąkowski Rafał
   2. Brzostek Marek
   3. Brzostek Teresa
   4. Ciecierski Andrzej
   5. Grużewski Paweł
   6. Kamienowski Sławomir
   7. Klimek Tomasz
   8. Lachowski Sławomir
   9. Przychodzień Jan
   10. Rupacz Henryk
   11. Wilk Bożena
   12. Zajączkowska Danuta
   13. Zaremba Patrycja
    1. Iwaniak Łukasz

    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025

    Za
     92.9%
    Przeciw
     -%
    Wstrzymali się
     7.1%
    Głosowanie imienne:
    ZaPrzeciwWstrzymali się
    1. Bąkowski Rafał
    2. Brzostek Marek
    3. Brzostek Teresa
    4. Ciecierski Andrzej
    5. Grużewski Paweł
    6. Kamienowski Sławomir
    7. Klimek Tomasz
    8. Lachowski Sławomir
    9. Przychodzień Jan
    10. Rupacz Henryk
    11. Wilk Bożena
    12. Zajączkowska Danuta
    13. Zaremba Patrycja
     1. Iwaniak Łukasz

     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej

     Za
      92.9%
     Przeciw
      -%
     Wstrzymali się
      7.1%
     Głosowanie imienne:
     ZaPrzeciwWstrzymali się
     1. Bąkowski Rafał
     2. Brzostek Marek
     3. Brzostek Teresa
     4. Ciecierski Andrzej
     5. Grużewski Paweł
     6. Kamienowski Sławomir
     7. Klimek Tomasz
     8. Lachowski Sławomir
     9. Przychodzień Jan
     10. Rupacz Henryk
     11. Wilk Bożena
     12. Zajączkowska Danuta
     13. Zaremba Patrycja
      1. Iwaniak Łukasz

      Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością

      Za
       92.9%
      Przeciw
       -%
      Wstrzymali się
       7.1%
      Głosowanie imienne:
      ZaPrzeciwWstrzymali się
      1. Bąkowski Rafał
      2. Brzostek Marek
      3. Brzostek Teresa
      4. Ciecierski Andrzej
      5. Grużewski Paweł
      6. Kamienowski Sławomir
      7. Klimek Tomasz
      8. Lachowski Sławomir
      9. Przychodzień Jan
      10. Rupacz Henryk
      11. Wilk Bożena
      12. Zajączkowska Danuta
      13. Zaremba Patrycja
       1. Iwaniak Łukasz
       Wyświetleń: 320