logo Miastkowo  
Rada Gminy Sesje Online

XXVIII Sesja Rady Gminy
Harmonogram sesji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz realizacja uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021.
 7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie za 2021 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2022 rok.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski. 

Obecność radnych na sesji:

 1. Bąkowski Rafał
 2. Brzostek Marek
 3. Brzostek Teresa
 4. Ciecierski Andrzej
 5. Grużewski Paweł
 6. Kamienowski Sławomir
 7. Klimek Tomasz
 8. Lachowski Sławomir
 9. Pawelczyk Danuta
 10. Przychodzień Jan
 11. Rupacz Henryk
 12. Zajączkowska Danuta
 13. Iwaniak Łukasz
 14. Wilk Bożena
 15. Zaremba Patrycja

Głosowania


Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Za
 100%
Przeciw
 -%
Wstrzymali się
 -%
Głosowanie imienne:
ZaPrzeciwWstrzymali się
 1. Bąkowski Rafał
 2. Brzostek Marek
 3. Brzostek Teresa
 4. Ciecierski Andrzej
 5. Grużewski Paweł
 6. Kamienowski Sławomir
 7. Klimek Tomasz
 8. Lachowski Sławomir
 9. Pawelczyk Danuta
 10. Przychodzień Jan
 11. Rupacz Henryk
 12. Zajączkowska Danuta
   Wyświetleń: 243