logo Miastkowo  
Rada Gminy Sesje Online

XXIX Sesja Rady Gminy
Harmonogram sesji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz realizacja uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Raport o stanie Gminy Miastkowo za 2021 rok – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miastkowo wotum zaufania.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdawaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 rok, absolutorium dla Wójta Gminy:
  a) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań gminy za 2021 rok;
  b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Miastkowo z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Miastkowo na rok szkolny 2022/2023;
  b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie;
  c) upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie.
 8. Informacja z realizacji uchwały o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu nieruchomości oraz ich wydzierżawianiu lub wynajmowaniu na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony za 2021 rok
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski.

Obecność radnych na sesji:

 1. Brzostek Marek
 2. Brzostek Teresa
 3. Ciecierski Andrzej
 4. Grużewski Paweł
 5. Kamienowski Sławomir
 6. Klimek Tomasz
 7. Lachowski Sławomir
 8. Pawelczyk Danuta
 9. Przychodzień Jan
 10. Rupacz Henryk
 11. Wilk Bożena
 12. Zajączkowska Danuta
 13. Zaremba Patrycja
 14. Bąkowski Rafał
 15. Iwaniak Łukasz

Głosowania


Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miastkowo wotum zaufania

Za
 100%
Przeciw
 -%
Wstrzymali się
 -%
Głosowanie imienne:
ZaPrzeciwWstrzymali się
 1. Brzostek Marek
 2. Brzostek Teresa
 3. Ciecierski Andrzej
 4. Grużewski Paweł
 5. Kamienowski Sławomir
 6. Klimek Tomasz
 7. Lachowski Sławomir
 8. Pawelczyk Danuta
 9. Przychodzień Jan
 10. Rupacz Henryk
 11. Wilk Bożena
 12. Zajączkowska Danuta
 13. Zaremba Patrycja

   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań gminy za 2021 rok

   Za
    100%
   Przeciw
    -%
   Wstrzymali się
    -%
   Głosowanie imienne:
   ZaPrzeciwWstrzymali się
   1. Brzostek Marek
   2. Brzostek Teresa
   3. Ciecierski Andrzej
   4. Grużewski Paweł
   5. Kamienowski Sławomir
   6. Klimek Tomasz
   7. Lachowski Sławomir
   8. Pawelczyk Danuta
   9. Przychodzień Jan
   10. Rupacz Henryk
   11. Wilk Bożena
   12. Zajączkowska Danuta
   13. Zaremba Patrycja

     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Miastkowo z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.

     Za
      100%
     Przeciw
      -%
     Wstrzymali się
      -%
     Głosowanie imienne:
     ZaPrzeciwWstrzymali się
     1. Brzostek Marek
     2. Brzostek Teresa
     3. Ciecierski Andrzej
     4. Grużewski Paweł
     5. Kamienowski Sławomir
     6. Klimek Tomasz
     7. Lachowski Sławomir
     8. Pawelczyk Danuta
     9. Przychodzień Jan
     10. Rupacz Henryk
     11. Wilk Bożena
     12. Zajączkowska Danuta
     13. Zaremba Patrycja

       Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Miastkowo na rok szkolny 2022/2023

       Za
        100%
       Przeciw
        -%
       Wstrzymali się
        -%
       Głosowanie imienne:
       ZaPrzeciwWstrzymali się
       1. Brzostek Marek
       2. Brzostek Teresa
       3. Ciecierski Andrzej
       4. Grużewski Paweł
       5. Kamienowski Sławomir
       6. Klimek Tomasz
       7. Lachowski Sławomir
       8. Pawelczyk Danuta
       9. Przychodzień Jan
       10. Rupacz Henryk
       11. Wilk Bożena
       12. Zajączkowska Danuta
       13. Zaremba Patrycja

         Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie

         Za
          100%
         Przeciw
          -%
         Wstrzymali się
          -%
         Głosowanie imienne:
         ZaPrzeciwWstrzymali się
         1. Brzostek Marek
         2. Brzostek Teresa
         3. Ciecierski Andrzej
         4. Grużewski Paweł
         5. Kamienowski Sławomir
         6. Klimek Tomasz
         7. Lachowski Sławomir
         8. Pawelczyk Danuta
         9. Przychodzień Jan
         10. Rupacz Henryk
         11. Wilk Bożena
         12. Zajączkowska Danuta
         13. Zaremba Patrycja

           Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie

           Za
            100%
           Przeciw
            -%
           Wstrzymali się
            -%
           Głosowanie imienne:
           ZaPrzeciwWstrzymali się
           1. Brzostek Marek
           2. Brzostek Teresa
           3. Ciecierski Andrzej
           4. Grużewski Paweł
           5. Kamienowski Sławomir
           6. Klimek Tomasz
           7. Lachowski Sławomir
           8. Pawelczyk Danuta
           9. Przychodzień Jan
           10. Rupacz Henryk
           11. Wilk Bożena
           12. Zajączkowska Danuta
           13. Zaremba Patrycja

             Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

             Za
              100%
             Przeciw
              -%
             Wstrzymali się
              -%
             Głosowanie imienne:
             ZaPrzeciwWstrzymali się
             1. Brzostek Marek
             2. Brzostek Teresa
             3. Ciecierski Andrzej
             4. Grużewski Paweł
             5. Kamienowski Sławomir
             6. Klimek Tomasz
             7. Lachowski Sławomir
             8. Pawelczyk Danuta
             9. Przychodzień Jan
             10. Rupacz Henryk
             11. Wilk Bożena
             12. Zajączkowska Danuta
             13. Zaremba Patrycja
               Wyświetleń: 529