logo Miastkowo  
Rada Gminy Sesje Online

XXX Sesja Rady Gminy
Harmonogram sesji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz realizacja uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lat 2022-2027
  b) zmian w budżecie gminy na 2022 rok;
  c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok;
  d) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok;
  e) wprowadzenia oraz określenia wysokości stawki opłaty prolongacyjnej;
  f) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych;
  g) pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  h) rozpatrzenia petycji
 7. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy Miastkowo za I półrocze 2022 r.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski.

Obecność radnych na sesji:

 1. Bąkowski Rafał
 2. Brzostek Marek
 3. Brzostek Teresa
 4. Ciecierski Andrzej
 5. Grużewski Paweł
 6. Iwaniak Łukasz
 7. Kamienowski Sławomir
 8. Klimek Tomasz
 9. Lachowski Sławomir
 10. Pawelczyk Danuta
 11. Przychodzień Jan
 12. Rupacz Henryk
 13. Wilk Bożena
 14. Zajączkowska Danuta
 15. Zaremba Patrycja

Głosowania


Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lat 2022-2027

Za
 100%
Przeciw
 -%
Wstrzymali się
 -%
Głosowanie imienne:
ZaPrzeciwWstrzymali się
 1. Bąkowski Rafał
 2. Brzostek Marek
 3. Brzostek Teresa
 4. Ciecierski Andrzej
 5. Grużewski Paweł
 6. Kamienowski Sławomir
 7. Klimek Tomasz
 8. Lachowski Sławomir
 9. Pawelczyk Danuta
 10. Przychodzień Jan
 11. Rupacz Henryk
 12. Wilk Bożena
 13. Zajączkowska Danuta
 14. Zaremba Patrycja

   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

   Za
    100%
   Przeciw
    -%
   Wstrzymali się
    -%
   Głosowanie imienne:
   ZaPrzeciwWstrzymali się
   1. Bąkowski Rafał
   2. Brzostek Marek
   3. Brzostek Teresa
   4. Ciecierski Andrzej
   5. Grużewski Paweł
   6. Kamienowski Sławomir
   7. Klimek Tomasz
   8. Lachowski Sławomir
   9. Pawelczyk Danuta
   10. Przychodzień Jan
   11. Rupacz Henryk
   12. Wilk Bożena
   13. Zajączkowska Danuta
   14. Zaremba Patrycja

     Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok

     Za
      78.6%
     Przeciw
      21.4%
     Wstrzymali się
      -%
     Głosowanie imienne:
     ZaPrzeciwWstrzymali się
     1. Brzostek Marek
     2. Brzostek Teresa
     3. Ciecierski Andrzej
     4. Grużewski Paweł
     5. Kamienowski Sławomir
     6. Klimek Tomasz
     7. Pawelczyk Danuta
     8. Przychodzień Jan
     9. Rupacz Henryk
     10. Wilk Bożena
     11. Zajączkowska Danuta
     1. Bąkowski Rafał
     2. Lachowski Sławomir
     3. Zaremba Patrycja

      Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok

      Za
       71.4%
      Przeciw
       21.4%
      Wstrzymali się
       7.1%
      Głosowanie imienne:
      ZaPrzeciwWstrzymali się
      1. Brzostek Marek
      2. Brzostek Teresa
      3. Ciecierski Andrzej
      4. Grużewski Paweł
      5. Kamienowski Sławomir
      6. Pawelczyk Danuta
      7. Przychodzień Jan
      8. Rupacz Henryk
      9. Wilk Bożena
      10. Zajączkowska Danuta
      1. Bąkowski Rafał
      2. Lachowski Sławomir
      3. Zaremba Patrycja
      1. Klimek Tomasz

      Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia oraz określenia wysokości stawki opłaty prolongacyjnej

      Za
       100%
      Przeciw
       -%
      Wstrzymali się
       -%
      Głosowanie imienne:
      ZaPrzeciwWstrzymali się
      1. Bąkowski Rafał
      2. Brzostek Marek
      3. Brzostek Teresa
      4. Ciecierski Andrzej
      5. Grużewski Paweł
      6. Kamienowski Sławomir
      7. Klimek Tomasz
      8. Lachowski Sławomir
      9. Pawelczyk Danuta
      10. Przychodzień Jan
      11. Rupacz Henryk
      12. Wilk Bożena
      13. Zajączkowska Danuta
      14. Zaremba Patrycja

        Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych

        Za
         100%
        Przeciw
         -%
        Wstrzymali się
         -%
        Głosowanie imienne:
        ZaPrzeciwWstrzymali się
        1. Bąkowski Rafał
        2. Brzostek Marek
        3. Brzostek Teresa
        4. Ciecierski Andrzej
        5. Grużewski Paweł
        6. Kamienowski Sławomir
        7. Klimek Tomasz
        8. Lachowski Sławomir
        9. Pawelczyk Danuta
        10. Przychodzień Jan
        11. Rupacz Henryk
        12. Wilk Bożena
        13. Zajączkowska Danuta
        14. Zaremba Patrycja

          Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

          Za
           100%
          Przeciw
           -%
          Wstrzymali się
           -%
          Głosowanie imienne:
          ZaPrzeciwWstrzymali się
          1. Bąkowski Rafał
          2. Brzostek Marek
          3. Brzostek Teresa
          4. Ciecierski Andrzej
          5. Grużewski Paweł
          6. Kamienowski Sławomir
          7. Klimek Tomasz
          8. Lachowski Sławomir
          9. Pawelczyk Danuta
          10. Przychodzień Jan
          11. Rupacz Henryk
          12. Wilk Bożena
          13. Zajączkowska Danuta
          14. Zaremba Patrycja

            Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji

            Za
             100%
            Przeciw
             -%
            Wstrzymali się
             -%
            Głosowanie imienne:
            ZaPrzeciwWstrzymali się
            1. Bąkowski Rafał
            2. Brzostek Marek
            3. Brzostek Teresa
            4. Ciecierski Andrzej
            5. Grużewski Paweł
            6. Kamienowski Sławomir
            7. Klimek Tomasz
            8. Lachowski Sławomir
            9. Pawelczyk Danuta
            10. Przychodzień Jan
            11. Rupacz Henryk
            12. Wilk Bożena
            13. Zajączkowska Danuta
            14. Zaremba Patrycja
              Wyświetleń: 252