logo Miastkowo  
Rada Gminy Sesje Online

III Sesja Rady Gminy
Harmonogram sesji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji .
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz realizacja uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2019 - 2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady gminy
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski. 

Obecność radnych na sesji:

 1. Bąkowski Rafał
 2. Brzostek Marek
 3. Brzostek Teresa
 4. Ciecierski Andrzej
 5. Grużewski Paweł
 6. Iwaniak Łukasz
 7. Kamienowski Sławomir
 8. Klimek Tomasz
 9. Lachowski Sławomir
 10. Pawelczyk Danuta
 11. Przychodzień Jan
 12. Rupacz Henryk
 13. Wilk Bożena
 14. Zajączkowska Danuta
 15. Zaremba Patrycja

Głosowania


Przyjęcie porządku obrad.

Za
 100%
Przeciw
 -%
Wstrzymali się
 -%
Głosowanie imienne:
ZaPrzeciwWstrzymali się
 1. Brzostek Teresa
 2. Kamienowski Sławomir
 3. Pawelczyk Danuta
 4. Bąkowski Rafał
 5. Ciecierski Andrzej
 6. Zajączkowska Danuta
 7. Lachowski Sławomir
 8. Zaremba Patrycja
 9. Rupacz Henryk
 10. Przychodzień Jan
 11. Brzostek Marek
 12. Grużewski Paweł
 13. Klimek Tomasz
 14. Wilk Bożena
 15. Iwaniak Łukasz

   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2019 - 2024.

   Za
    100%
   Przeciw
    -%
   Wstrzymali się
    -%
   Głosowanie imienne:
   ZaPrzeciwWstrzymali się
   1. Brzostek Teresa
   2. Kamienowski Sławomir
   3. Pawelczyk Danuta
   4. Przychodzień Jan
   5. Brzostek Marek
   6. Grużewski Paweł
   7. Klimek Tomasz
   8. Wilk Bożena
   9. Zaremba Patrycja
   10. Lachowski Sławomir
   11. Iwaniak Łukasz
   12. Rupacz Henryk
   13. Zajączkowska Danuta
   14. Ciecierski Andrzej
   15. Bąkowski Rafał

     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2019.

     Za
      100%
     Przeciw
      -%
     Wstrzymali się
      -%
     Głosowanie imienne:
     ZaPrzeciwWstrzymali się
     1. Brzostek Teresa
     2. Kamienowski Sławomir
     3. Pawelczyk Danuta
     4. Ciecierski Andrzej
     5. Zajączkowska Danuta
     6. Klimek Tomasz
     7. Grużewski Paweł
     8. Iwaniak Łukasz
     9. Wilk Bożena
     10. Lachowski Sławomir
     11. Przychodzień Jan
     12. Brzostek Marek
     13. Zaremba Patrycja
     14. Bąkowski Rafał
     15. Rupacz Henryk

       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

       Za
        100%
       Przeciw
        -%
       Wstrzymali się
        -%
       Głosowanie imienne:
       ZaPrzeciwWstrzymali się
       1. Brzostek Teresa
       2. Kamienowski Sławomir
       3. Pawelczyk Danuta
       4. Bąkowski Rafał
       5. Ciecierski Andrzej
       6. Zajączkowska Danuta
       7. Lachowski Sławomir
       8. Wilk Bożena
       9. Przychodzień Jan
       10. Brzostek Marek
       11. Iwaniak Łukasz
       12. Grużewski Paweł
       13. Klimek Tomasz
       14. Zaremba Patrycja
       15. Rupacz Henryk

         Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym.

         Za
          80%
         Przeciw
          6.7%
         Wstrzymali się
          13.3%
         Głosowanie imienne:
         ZaPrzeciwWstrzymali się
         1. Brzostek Teresa
         2. Kamienowski Sławomir
         3. Ciecierski Andrzej
         4. Pawelczyk Danuta
         5. Lachowski Sławomir
         6. Brzostek Marek
         7. Przychodzień Jan
         8. Wilk Bożena
         9. Zajączkowska Danuta
         10. Grużewski Paweł
         11. Zaremba Patrycja
         12. Rupacz Henryk
         1. Iwaniak Łukasz
         1. Bąkowski Rafał
         2. Klimek Tomasz

         Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2019 rok.

         Za
          100%
         Przeciw
          -%
         Wstrzymali się
          -%
         Głosowanie imienne:
         ZaPrzeciwWstrzymali się
         1. Brzostek Teresa
         2. Kamienowski Sławomir
         3. Pawelczyk Danuta
         4. Rupacz Henryk
         5. Zaremba Patrycja
         6. Lachowski Sławomir
         7. Wilk Bożena
         8. Ciecierski Andrzej
         9. Bąkowski Rafał
         10. Przychodzień Jan
         11. Brzostek Marek
         12. Grużewski Paweł
         13. Iwaniak Łukasz
         14. Klimek Tomasz
         15. Zajączkowska Danuta

           Wprowadzenie do porządku obrad punktu podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2019 r.

           Za
            100%
           Przeciw
            -%
           Wstrzymali się
            -%
           Głosowanie imienne:
           ZaPrzeciwWstrzymali się
           1. Brzostek Teresa
           2. Pawelczyk Danuta
           3. Iwaniak Łukasz
           4. Zajączkowska Danuta
           5. Rupacz Henryk
           6. Przychodzień Jan
           7. Brzostek Marek
           8. Grużewski Paweł
           9. Klimek Tomasz
           10. Wilk Bożena
           11. Zaremba Patrycja
           12. Kamienowski Sławomir
           13. Bąkowski Rafał
           14. Ciecierski Andrzej
           15. Lachowski Sławomir

             Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady gminy

             Za
              100%
             Przeciw
              -%
             Wstrzymali się
              -%
             Głosowanie imienne:
             ZaPrzeciwWstrzymali się
             1. Brzostek Teresa
             2. Przychodzień Jan
             3. Brzostek Marek
             4. Klimek Tomasz
             5. Rupacz Henryk
             6. Ciecierski Andrzej
             7. Pawelczyk Danuta
             8. Kamienowski Sławomir
             9. Grużewski Paweł
             10. Iwaniak Łukasz
             11. Wilk Bożena
             12. Zaremba Patrycja
             13. Lachowski Sławomir
             14. Zajączkowska Danuta
             15. Bąkowski Rafał
               Wyświetleń: 1 346